Fjälluggla häckar åter i Sverige

Enligt, som det heter, vanligtvis välunderrättade källor häckar åtminstone cirka tio par fjällugglor i Sverige. Häckningarna är koncentrerade till fjällvärlden i norra halvan av Norrbotten, det vill säga allra längst åt nordväst i landet. Möjligen kan det handla om fler häckningar eftersom stora delar av fjällvärlden fortfarande är svårtillgängliga på grund av ovanligt mycket snö. Även i norra Norge finns det flera par häckande par och i Finland åtminstone något par.

Det finns dock rapporter som pekar mot att det kan bli problem för fjällugglorna framöver. Häckningarna verkar genomgående vara sena som en följd av vädret denna sommar och nu rapporteras dessutom att populationerna av fjällämmel är på väg att krascha eller redan har gjort det i vissa områden.

Med tanke på det stora intresse som häckande fjällugglor väcker bland naturintresserade människor har informationsspridningen hittills varit i princip obefintlig. Anledningen är rädsla för att större mängder besökare kan komma att störa fåglarna. Det kan dock bli tal om att lätta på förlåten någonstans om häckningen i fråga bedöms kunna ta emot besökare på avstånd och logistiken i övrigt går att lösa.

(AW)

Gilla gärna