Bergvik skog anmält för artskyddsbrott

Skogsbolaget Bergvik har blivit polisanmält med anledning av ett artskyddsbrott. Men det handlar inte om skogsbruk utan om förberedelser för en större vindkraftsanläggning med 83 stycken 220 meter höga verk. Sedan en kungsörnshäckning påträffats inne i området, lades planerna på anläggningen på is för ett drygt år sedan. Men de två senaste åren har kungsörnarna misslyckats med häckningen, och nu finns misstankar om att detta berott på störningar från bolagets sida.

Läs mera i Hela Hälsingland på nätet: https://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/bergvik-skog-anmalda-for-artskyddsbrott

Gilla gärna