Fler än en halv miljon har klickat för naturen!

Med sex timmar kvar har 507 000 EU-medborgare har skrivit till EU-kommissionen och begärt att unionens naturdirektiv ska stärkas och inte försvagas! Det är med stor marginal det största antal svar som EU fått in i en specifik fråga och visar att vi européer värnar om vår natur.

Denna så kallade rådfrågning av medborgarna (Public Consultation på EU-språk) kom till sedan den nya EU-kommissionen med Jean-Claude Juncker i spetsen tillträdde. Juncker deklarerade då att man ville se avregleringar på flera områden, bland annat när det gällde skyddet av naturen. Därför aviserades en översyn av de direktiv som skyddar Europas natur, det vill säga Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet.

Reaktionen från de ideella naturvårdsorganisationerna inom EU blev stark, vilket sannolikt var en av orsakerna till att EU-kommissionen tog till det något ovanliga greppet att rådfråga medborgarna. Denna rådfrågning inleddes i april och avslutas vid midnatt natten till 26 juli.

– Detta visar att EU:s medborgare verkligen sätter stort värde på vår natur och det regelverk som skyddar naturen. Nu måste EU-kommissionen ta resultatet till sig och arbeta för att stärka istället för att försvaga naturskyddet, säger Dennis Kraft, ordförande i Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige.

– Naturdirektiven är oerhört viktiga eftersom de garanterar att tillräckligt med värdefull natur skyddas och även innebär en gemensam lagstiftning för fåglar och andra djur som rör sig obehindrat över nationsgränserna.

Vetenskapliga studier visar att EU:s naturdirektiv effektivt bidragit till att skydda värdefulla och hotade arter och habitat och att de dessutom bidrar till socioekonomisk utveckling av lokalsamhällen och hela regioner.

(AW)

Gilla gärna