5 maj, 2020

Inventering av fågelmyrar i Östergötland

Statusen för några av Östergötlands mer sällsynta häckfåglar på myrar, t ex ljungpipare, grönbena och storspov, är relativt dåligt känd. Därför ska sex av de viktigaste fågelmyrarna i landskapet inventeras i år. Detta sker i samarbete mellan Östergötlands Ornitologiska Förening och lokala fågel- och naturföreningar. Myrarna har inventerats tidigare, en del så långt tillbaka som på 1980-talet. Därför finns det möjlighet att efter årets undersökning dra slutsatser om arterna har ökat eller minskat i antal. Projektet stöds ekonomiskt av BirdLife Sverige.

 

Läs mer på ÖgOFs egen hemsida

 

 

Gilla gärna