14 december, 2020

Julkalender 14/12 - Koltrast

Julkalender! Koltrast – 14 december

I 15 år har vi i BirdLife Sverige uppmanat svenska folket att räkna fåglarna vid fågelmatningarna sista helgen i januari. Detta är en ganska kort tidsrymd, men trots det har vi faktiskt kunnat se en ökande trend när det gäller koltrastar vid fågelmatningar i Svealand och Norrland. Troligen är det en följd av mildare vintrar, men tillgången på bär spelar också in. Särskilt rönnbär och oxelbär är populär koltrastmat vintertid.

Allra flest koltrastar har vi vintertid i de sydligaste länen, men Stockholm och särskilt Gotland sticker också ut i statistiken. Där kan man se hela flockar med koltrastar i trädgårdarna vintertid, och fåglarna ser ut att leva i god sämja. I andra landsdelar, där koltrastarna är färre, kivas de och försöker jaga bort varandra. Möjligen är detta revirbeteende en hållbar strategi så länge koltrastarna är få, men det fungerar inte när antalet passerar en viss gräns.

Det genomsnittliga antalet koltrastar på Gotlands fågelmatningar har varit runt 10. Det kan jämföras med 5 i Blekinge och Skåne. Men varför är Gotland så attraktivt för koltrastar? Den viktigaste faktorn är nog klimatet. Det är förhållandevis milt på Gotland tack vare att Östersjön ligger öppen. Det ger också koltrastarna en alternativ födosöksmiljö i form av tångbankar på stränderna. En annan faktor kan vara tillgången på olika bär och frukter. Koltrastar äter gärna murgrönans frukter – och murgröna är det gott om på Gotland.

Vid en omröstning 2015 utsågs koltrasten till Sveriges nationalfågel. Det var faktiskt andra gången. Redan 1962 vann den en annan omröstning bland Dagens Nyheters läsare. Men så är också koltrasten en älskad fågel. Den kan få det mest frusna vinterhjärta att tina upp när den plötsligt en dag låter höra sin flöjtande, variationsrika sång.

Idag betraktar vi koltrasten som en typisk stadsfågel. Så har det emellertid inte alltid varit. Dess historia som stadsfågel är bara lite mera än 100 år. Innan dess var den knuten till skogsmiljöer, och även om många koltrastar flyttat in till städerna, är den fortfarande en ganska vanlig fågel i skogarna.

Vid fågelmatningen äter koltrasten gärna äpplen, men den gillar också bär av olika slag liksom russin. Många fågelmatare berättar om egna specialrecept till koltrastarna, till exempel havregryn som fått svälla i smält matfett. Det verkar inte finnas några gränser för uppfinnesrikedomen.

Text: Anders Wirdheim
Foto: P-G Bentz

Gilla gärna