21 december, 2020

Julkalender 21/12 Blåmes

Julkalender! Blåmes – 21 december

 

Blåmesen kan sägas höra till vinnarna i den svenska fågelvärlden. De senaste årtiondena har den ökat stadigt och spridit sig både norrut och framför allt, inåt land. På sina håll häckar den numera i fjällbjörkskog, en miljö där blåmesen var okänd för inte så länge sedan. Vi vet inte idag varför det går så bra för blåmesen, men en förklaring kan vara att den är generalist i både sitt födoval och valet av miljö. Det innebär att den äter lite av varje och inte heller är så nogräknad med valet av häckningsbiotop. Rent allmänt kan man faktiskt hävda att det under senare tid gått bra för generalister i fåglarnas värld medan de som är specialiserade, antingen när det gäller föda eller livsmiljö, nästan alla haft det tufft.

 

Naturligtvis kan även den ökande fågelmatningen haft betydelse för blåmesen. Tillgången på mat är en helt avgörande faktor under vintern, och med väl utrustade fågelmatningar, lever blåmesar och andra övervintrare lite tryggare än förr. Vi är uppemot 500 000 svenska hushåll som matar fåglar varje vinter. Det bör sätta sina spår.

 

Men blåmesen är något av en vagabond vintertid. Likt andra övervintrande fåglar drar den omkring och rör sig över ganska stora områden. Exempelvis har ringmärkare, som försökt fånga alla blåmesar i sin trädgård vintertid, kunnat konstatera att det som verkade vara stationära fåglar i stället varit just vagabonder. När vintern gått mot sitt slut, har de ringmärkt uppemot ett hundratal blåmesar, trots att det sällan varit fler än fem på plats samtidigt.

 

Blåmesen är inte stor, men sin litenhet till trots är den något av en tuffing. Den ses ibland jaga bort den större släktingen talgoxe från en foderplats, och många ringmärkare har erfarenhet av dess krafter. Den hackar ofta frenetiskt på fingrarna.

 

Vid fågelmatningen är blåmesen inte kräsen. Solrosfrön, hampfrön, jordnötter, talgbollar, fett av annat slag samt bär och frukt står på menyn. Sommartid är det i huvudsak insektslarver som blåmesarna äter. En kull ungar sätter i sig flera tusen larver under de veckor de matas av föräldrarna. Därför kan man göra både blåmesarna och sig själv en tjänst genom att sätta upp holkar. Blåmesar och andra holkfåglar svarar för en effektiv biologisk bekämpning av insekter.

 

Text: Anders Wirdheim

Foto: Göte Gustafsson

Gilla gärna