5 december, 2020

Julkalender 5/12 Stjärtmes

Julkalender! Stjärtmes – 5 december

 

Stjärtmesen hör till de arter som är ganska nya som besökare vid fågelmatningar. För bara ett tiotal år sedan var det en allmän uppfattning att stjärtmesen även vintertid var en utpräglad skogsfågel som drog omkring och letade puppor och spindlar i skrymslen på buskar och träd. De som sågs i trädgårdar var enbart på genomresa. Idag är det annorlunda. Stjärtmesen är på många håll en ganska regelbunden besökare vid fågelmatningarna, förutsatt att det finns talgbollar.

 

Stjärtmesen förekommer över nästan hela landet där det finns skog. Men den är ovanlig i fjällbjörkskogen och riktigt sällsynt i de nordligaste delarna av landet. Störst tätheter hittar vi i östra Götaland och Svealand, särskilt i skogar med blandade trädslag av olika åldrar. Det är med andra ord en art som inte trivs i moderna skogsplantager med likåldriga bestånd av gran eller tall.

 

En egenhet som stjärtmesen har är att flockarna som drar omkring efter häckningssäsongen består av familjegrupper. Dessa håller ihop hösten och vintern igenom, och fåglarna har mycket täta band och stark sammanhållning. Ringmärkare berättar att om en stjärtmes fastnar i ett fångstnät, börjar den locka intensivt. Det kan inte de övriga flockmedlemmarna motstå, och det dröjer inte länge innan hela flocken sitter i nätet. Det finns också flera exempel från just ringmärkning som visar att flockar kan hålla ihop även över längre sträckor. Ett av dessa gäller fyra stjärtmesar som ringmärktes i Grötvik på svenska västkusten 18 oktober 2018. De återfångades vid Skagen på Jylland tio dagar senare!

 

Det finns även exempel på att fjolårets ungar stannat kvar och hjälpt föräldrarna med följande års ungkull. Detta system kallas för ”hjälpare” bland biologer och förekommer hos ett antal fågelarter i flera olika släkten. Denna sociala sida av stjärtmesens liv bidrar säkert till att många människor uppfattar stjärtmesen som alldeles särskilt älsklig. Att den sedan är liten och mycket vacker gör ju inte saken sämre. Kort sagt är det en fågel som lätt blir populär.

 

Vid fågelmatningarna är det i första hand talgbollar som lockar stjärtmesen, och hela flockar kan samtidigt klänga på en klase bollar. Men även jordnötter finns på menyn.

 

Text: Anders Wirdheim

Foto: Arkivbild

 

 

Gilla gärna