Konflikt om vitryggig hackspett löst

Konflikten mellan Naturskyddsföreningen och Nordens Ark gällande vitryggig hackspett är nu löst. Samarbetet kommer att fortsätta trots att avtalet mellan de båda organisationerna sades upp i våras. Det nya avtalet innebär att Nordens Ark ska fortsätta föda upp vitryggar och att Naturskyddsföreningen även fortsättningsvis ansvarar för utplanteringarna. Avtalet innebär också att cirka hälften av avelsparen på sikt ska flyttas över till en ny avelsstation.

I ett gemensamt pressmeddelande skriver Naturskyddsföreningen och Nordens Ark: ”Naturskyddsföreningen och Nordens Ark har träffat ett nytt treårigt samarbetsavtal om fortsatt samarbete om vitryggig hackspett, en av Sveriges mest hotade fågelarter. Avtalet innebär att Nordens Ark fortsätter att föda upp vitryggiga hackspettar. Dessa kommer att sättas ut inom ramen för Naturskyddsföreningens mångåriga Projekt vitryggig hackspett, i syfte att restaurera beståndet av denna art i landet.”

I pressmeddelandet sägs också att uppfödning är en viktig åtgärd för bevarandearbetet för arten. Under våren har man konstaterat att det endast finns tolv vitryggiga hackspettar i Sverige. Tre lyckade häckningar har resulterat i minst nio ungar, men det konstateras att detta är alldeles för få. Att arbetet och uppfödningen fortsätter är viktigt för artens framtid. Nordens Ark har arbetat i 20 år med att föda upp ungar, och det har tagit tid att lära sig hur arten fungerar för att få fram ungar som sedan kan sättas ut. Samarbete med markägare och skogsbolag om att restaurera skog för att återskapa vitryggens livsmiljö är också en viktig del i projektet.

Det var i våras som det mångåriga samarbetet mellan Naturskyddsföreningen och Nordens Ark såg ut att avbrytas mitt under häckningssäsongen. Ordväxlingen mellan de båda organisationerna var stundtals het, och man såg ut att stå långt från varandra. Men nu är meningsskiljaktigheterna lösta och arbetet med att rädda vitryggen fortsätter.

(AW)

Not.

Vi skrev om konflikten i slutet av april i år:

Gilla gärna