Kontakta NOA vid artskyddsbrott!

Det har vid upprepade tillfällen blivit uppenbart att brott mot artskyddsförordningen, t.ex. äggsamling eller otillåten jakt/störning, sällan leder till fällande domar. Det kan bero på att det ofta är svårt att binda den/de som begått brottet till den utförda gärningen, men också på att sådana ärenden prioriteras lågt inom polisens ordinarie utredningsarbete.

Vi vill därför uppmana våra medlemmar och andra som misstänker artskyddsbrott att inte ringa polisen via telefonnumret 114 14, utan ta direkt kontakt med Nationella operativa avdelningen (NOA). Här nedan återges ett rykande färskt fall rapporterat av Thomas Birkö, Ångermanlands Ornitologiska Förening.

Förra året upptäcktes en fågelskrämma (en rovfågeldrake som ofta appliceras på hustak) på en liten obebodd ö med häckande fåglar. Folk sågs även gå iland regelbundet. Efter samtal med inblandade personer om att skrämman var olaglig togs den bort.

I lördags (29 april) sattes den upp igen, varpå polisanmälan gjordes. Det häckar knölsvan, skrattmås, fiskmås, vigg, strandskata m.fl. på ön. Via 114 14 lämnas vederbörliga uppgifter för att upprätta ett ärende. Vid förnyad kontakt den 3 maj finns ingen anmälan registrerad och ingen hos polisen verkar veta någonting. En ny anmälan upprättas och tilldelas ett diarienummer. Två dagar senare är det samma visa. Polisen hittar ingen anmälan trots uppgivande av det tilldelade diarienumret. Efter att Thomas nämnt att han väl får kontakta NOA istället, hittar polisen till slut anmälan och säger att ärendet har överförts till NOA.

Thomas kontaktar NOA, som säger att fågelskrämman måste plockas bort omgående. Några timmar senare ringer Kustbevakningen och meddelar att de följande dag (lördag 6 maj) åker ut till ön och tar in skrämman. De behandlar skrämman som ett brottsverktyg så att fingeravtryck och annat kan säkerställas. Idag måndag har man redan fått ett erkännande från den person som satte ut skrämman.

Bra jobbat Thomas och NOA!

Gilla gärna