Preliminärt resultat från Fågeltornskampen och landskamperna!

Och faktiskt, i år lyckades vi faktiskt få ett torn som klarade ”oavgjort” med två finska torn! Hela 107 fick de två finska tornen liksom fågeltornet i Södra Lunden vid Ottenby. Det bästa danska tornet eller obsplatsen blev Skagen Bird Observatory med 102 arter och bästa danska fågeltorn nådde upp till 90 arter. I Finland lyckades fem torn nå upp till 100 eller fler arter. Hittills i Sverige har Norsa i Västmanland, förutom Södra Lundtornet, lyckades nå upp till 100 arter. Resultatet för oss i Sverige är preliminärt eftersom det finns ytterligare några torn som inte lämnat rapport ännu som kan blanda sig i leken.

Efter nästan 14 dagar med ihållande blåst från nordsektorn fick vi en klar och vindstilla natt, åtminstone i södra Sverige. Det tackade många av de tropikflyttande fåglarna för och de anlände åtminstone till södra Öland i samlad trupp, alla flugsnapparna, tornseglare, blåhakar, näktergalar, törnskata, gök, gräshoppsångare, grönsångare osv. Förhoppningsvis ger det avtryck längre norrut i Sverige de närmaste dagarna.

Ett samlat referat av Fågeltornskampen kommer på måndag.

Anders Lundquist

Gilla gärna