Kort från BirdLife Sveriges IBA-seminarium

Under fredagen innan årsmöteshelgen höll BirdLife Sverige ett seminarium om IBA, d.v.s. ”Important Bird and Biodiversity Areas”. IBA är BirdLife Internationals system för att bevara de lokaler och livsmiljöer som är allra viktigast för våra fågelpopulationer, i synnerhet de arter som är hotade. För svenskt vidkommande har 84 områden pekats ut som IBA, oftast baserat på att dessa under någon del av året hyser en ansenlig andel av den europeiska populationen.

Förste talare var Marguerite Tarzia (baserad på BirdLIfe Internationals kontor i Cambridge) som presenterade IBA-konceptet ur internationellt perspektiv. Vidare under dagen diskuterades det svenska IBA-arbetet och hur vi framöver kan och bör använda det för att skapa ett bättre naturskydd.

En utförlig sammanfattning samt powerpoint-presentationerna från dagen kommer under nästa vecka att läggas ut här på vår webbsida. Inom kort kommer också material för att påbörja uppdatering av våra befintliga IBA-områden att skickas ut till våra regionalföreningar.

Gilla gärna