Foto: Anders Wirdheim

9 januari, 2020

Landskapsplanering av skog – för biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk

I dagarna har en intressant rapport kommit som beskriver hur ett avgifts-fondsystem skulle kunna utvecklas som ger förslag på den finansiella bördan av landskapsplanering av skog kan fördelas mellan skogsägarkollektivet och det övriga samhället. Rapporten beskriver hur landskapsplaner kan skapas som kan fylla en proaktiv funktion som motverkar konflikter mellan skogsbruk och biologisk mångfald och som samtidigt bidrar till genomförandet av EU-rättens krav på skydd för arter och livsmiljöer. Planeringen kan tillgodose en ”kontinuerlig ekologisk funktionalitet” i landskapet. Därmed motverkas konflikter med artskyddsförordningen i enskilda fall och landskapsplanen skapar bättre förutsebarhet för skogsägare än idag.

 

Rapporten kan läsas här: Landskapsplanering av skog

Gilla gärna