Lotta Berg ny ordförande i BirdLife Sverige

Lotta Berg vald till ny ordförande för BirdLife Sverige

Under helgen 14–15 april har BirdLife Sverige haft sin årliga riksstämma, denna gång på vackra Bohus-Malmön i den bohuslänska skärgården. På riksstämman fanns dels BirdLife Sveriges styrelse, representanter för de regionala ornitologiska föreningarna samt revisorer och kanslipersonal. Under stämman avhandlades som seden sig bör ärenden om fågelskydd, fågelintresse och andra frågor av vikt, exempelvis val av styrelseledamöter och denna gång även ny ordförande.

Under många år har föreningen sett en stadig ökning av fågelskådningen, inte minst bland kvinnor, och det tycker vi är fantastiskt roligt. Fågelintresset och önskan om att få komma ut i naturen och uppleva friluftsliv är något vi önskar för hela familjen! Stolta och glada vi vill nu presentera ordföranden för Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige för de kommande tre åren, Lotta Berg.

Avgående ordförande Dennis Kraft välkomnar Lotta Berg med följande ord;

”Det är med stor glädje och förväntan jag ser fram emot detta byte. Inte för att jag har ogillat uppdraget, tvärtom, det har för det mesta varit både roligt och inspirerande. Nej, det är för att Lotta tar över. Och det inte bara för att hon blir vår första kvinnliga ordförande, vilket i sig är en milstolpe i föreningens historia. Det är främst för att Lotta i många avseenden är helt fantastisk. När det gäller arbetskapacitet, tempo och förmåga att få saker gjorda är hon unik. ”
​Dennis Kraft
​Ordförande i Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige åren 2010-2018

Lotta har bakom sig en lång erfarenhet av forskningsfrågor och tycker det är viktigt med ökad kunskap om våra vilda fåglar och deras miljö, för att kunna bedriva ett aktivt fågelskyddsarbete. Här kommer hennes engagemang i Hornborgasjöns fältstation och Ottenby fågelstation väl till pass. Samtidigt betonar hon glädjen i att uppleva fåglarna, oavsett om man sitter hemma vid köksfönstret och tittar på sin fågelmatning, strövar omkring i stadsnära grönområden eller bedriver systematiskt fågelinventeringsarbete i vildmarksområden.

För ca 10 år sedan plockade Lotta upp sitt fågelintresse och började skåda på allvar. Kunskapstörstande som Lotta är blev hon snabbt en profil i skådarvärlden och en uppskattad medlem i föreningen. Lotta blev under 2014 invald i styrelsen och har som vice ordförande varit med om att driva föreningens viktiga frågor.

Hur ser då Lotta själv på ordförandeskapet och utvecklingen för BirdLife Sverige de närmsta åren?

​ ”Jag ser verkligen fram emot att få lägga ännu mer kraft och energi på föreningen, som nu är i ett skede där vi både växer och utvecklas. Jag ser framför mig hur den satsning på barn och ungdomar som inletts de senaste åren kommer att få ytterligare utrymme, samtidigt som vi fångar upp ett ökande fågel- och miljöintresse hos den breda allmänheten oavsett ålder. Arbetet med fågelskyddsfrågorna är ett annat område där vi tillsammans med våra systerorganisationer i andra länder kan få ökat inflytande över miljöpolitiken, för både fåglars och människors bästa. ”
​Lotta Berg, Bohus-Malmön 180415

Kontakt:

Lotta Berg,
lotta.berg@birdlife.se

 

Lotta Berg spanar efter fåglar på Bohus-Malmön

Gilla gärna