4 december, 2020

Ny europeisk fågelatlas på väg ut från tryckpressarna

En uppmärksammad uppdatering av European Bird Census Council mastodontbok från 1997 European Breeding Bird Atlas, även kallad EBBA 1, trycks nu för fullt. Boken som går under arbetsnamnet EBBA 2 är en milsten inom europeisk ornitologi och troligen ett av de största citizen science-projekten i Europa någonsin, eftersom datainsamlingen som ligger till grund för boken har samlats in under fem års tid, utfört av över 120 tusen volontärer, från varje hörn av Europa – även nya delar som inte fanns med i den första upplagan. Hela 556 arter finns representerade i den nya atlasen.

 

Enligt utgivaren ska boken vara lättförståelig och på ett kartbaserat sätt tydligt förklara olika fågelarters utbredning med tillhörande förtydligande text. På analyssidan har Europas främsta modellerare arbetat med att producera täthetskartor av yttersta kvalitet. Boken aspirerar därmed på att kunna bli ett lätthanterligt hjälpmedel i att bevara den biologiska mångfalden och kunna ge inblick i hur arters populationer har förändrats sedan utgivningen av EBBA 1 för 23 år sedan.

 

Utan att berätta allt för mycket om innehållet så kan utgivaren ändå poängtera några övergripande sammanfattande punkter, bland annat att klimatförändringarna bokstavligen talat sker framför våra ögon, och att arbetet med att bevara nyckelbiotoper verkligen gör en påvisbar skillnad för hotade arter.

Det råder nog inget tvivel om att denna voluminösa sammanfattning av rigorös datainsamling kommer att spela en nyckelroll i naturvårdsarbetet och i att uppmuntra till ett effektivt bevarande av fåglar och deras livsmiljöer.

 

Självklart hittar du boken hos Naturbokhandeln här.

 

 

Gilla gärna