Nya förgiftningar av rovfåglar i Danmark

Ytterligare två fall där rovfåglar förgiftats av den dödliga pesticiden carbofuran har avslöjats i Danmark. En röd glada hittades död mitt under häckningssäsongen på norra Jylland i maj i år. Obduktion av fågeln visar att den dött av carbofuran. Samma gäller en havsörn som hittades på norra Fyn i augusti förra året men som först nu blivit analyserad.

– Det är mycket trist att vi i den danska naturen fortsätter att finna exempel på giftdödade rovfåglar, och att det i synnerhet gäller glador och havsörnar. Fyn och Langeland bjuder i det sammanhanget på en extraordinärt dyster statistik. De senaste åren har det på de två öarna påträffats sex havsörnar som dött på grund av det illegala giftet carbofuran, säger Knud Flensted i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Carbofuran användes tidigare som insektsgift, men medlet är förbjudet inom EU sedan 2008 eftersom det visat sig vara extremt giftigt för alla levande varelser, inklusive människor.

– Det är knappast tal om carbofuran från gamla lager, utan mycket tyder på att giftet är illegalt importerat med syfte att döda djur. I ett av de senaste fallen, där en röd glada dödades, hade giftet lagts ut på en åtel i form av små korn med mycket hög giftkoncentration, säger Knud Flensted och fortsätter:

– Detta tyder på att carbofuran florerar i vissa kretsar och vissa sammanhang där man inte bryr sig om att rovfåglar eller andra djur blir förgiftade. Det mönster vi ser efter senare års förgiftningar av rovfåglar visar att det läggs ut kött som preparerats med carbofuran. Detta kött äts av rovfåglar varpå de dör omedelbart.

Det finns även fall i Sverige som visat att carbofuran använts för att döda rovdjur eller rovfåglar. Verksamheten är dock mycket svår att avslöja eftersom de drabbade djuren i regel dör i direkt anslutning till åtelplatsen. Om den förgiftade åteln anläggs långt bortom allfarvägarna, ska det mycket till för att den ska avslöjas. Två undantag är de pilgrimsfalkar som förgiftades med carbofuran på Kristianstads vattentorn respektive vid Hovs hallar 2012 och 2014.

(AW)

Källa: https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1476

Gilla gärna