Populär papegoja mycket illa ute

Den ofta illegala handeln med papegojor är på väg att utrota grå jako i dess naturliga utbredningsområde i Västafrika. I exempelvis Ghana har närmare 99 procent av beståndet försvunnit sedan 1992. Från att ha varit mycket vanlig i lämpliga biotoper, är arten numera mycket sällsynt i landet. Det framgår av en artikel som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Ibis. Vad värre är, verkar förhållandena var lika allvarliga i övriga Västafrika.

Grå jako är en av de allra populäraste fåglarna i hela burfågelhandeln. Mellan 1982 och 2001 beräknas handeln ha omfattat mer än en miljon exemplar av arten. En viktig orsak till dess popularitet är att den är mycket läraktig. En berömd grå jako som kallades för Alex och som levde i USA kunde över 100 ord och lärde sig även att skilja på både siffror och olika symboler.

– Vi visste att grå jakon minskat kraftigt de senaste decennierna, men vi kunde aldrig tro att tillbakagången var så här kraftig i Ghana, säger Nathaniel Annorbah en av författarna till artikeln.

– Minskningar på mer än 90 procent riskerar att bli katastrofal för denna arts överlevnad i Ghana.

För att få grepp om artens situation och handeln med den i Ghana kartlade Annorbah och hans kollegor dess historiska utbredning och inventerade Ghanas skogar under åren 2012 till 2014. Resultatet var alarmerande: Grå jakon har i det närmaste utraderats från Ghana. Arten hittades i endast tio av 42 inventerade områden med lämpliga biotoper. På rastplatser, där biologer räknade mellan 700 och 1200 grå jako för bara tio år sedan, fanns nu endast något tiotal. Sammantaget verkar Ghana ha förlorat mellan 90 och 99 procent av landets population av grå jako sedan 1992.

I studien ingick även intervjuer med 846 ghananer om deras syn på artens utveckling. Så gott samtliga ansåg att grå jakon minskat i antal under senare tid. Forskarna intervjuade även 26 fågelhandlare som bekräftade artens tillbakagång och sa att det är svårt att få tag i fåglar. Grå jakon är numera fredad i Ghana och handeln har varit förbjuden i två decennier. Men trots att det inte finns någon uppfödning av arten i fångenskap i landet fortsätter handeln.

– Under årtionden skeppades det ut grå jako från Afrika utan att någon brydde sig om effekterna, säger Nigel Collar från BirdLife International, medförfattare till artikeln.

– Nu har vi fått en skarp varning att denna art hotas lika allvarligt av handeln som många andra.

Ulf Ottosson, som arbetar på A.P. Leventis ornitologiska forskningsinstitut i JOS i Nigeria, säger att grå jakon minskat kraftigt även i Nigeria och att förhållandena nog är lika allvarliga i hela utbredningsområdet. Han berättar att man tidigare såg flockar med hundratals dagligen men att man numera endast ser enstaka fåglar och högst varannan dag.

En sammanfattning av artikeln i Ibis finns här:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ibi.12332/abstract

Gilla gärna