14 februari, 2019

Positivt utslag om EU:s jordbrukspolitik

Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (COMENVI) röstade idag om EU-kommissionens liggande förslag om den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Aldrig tidigare har utskottet så tydligt underkänt kommissionens förslag. Därmed väcks hopp om att CAP, som i nuläget är ett dramatiskt hot mot Europas biodiversitet, ska kunna förbättras avsevärt. Flera av ändringarna är i linje med vad BirdLife framfört, däribland att:

  • 15 miljarder euro av EU:s jordbrukssubventioner ska öronmärkas för att återskapa/förbättra natur.
  • Subventioner ska vara betingade med krav om ökad hänsyn till natur och vatten, inklusive minskad användning av pesticider.
  • Destruktiva subventioner som drivit fram intensiv boskapsproduktion i form av ”fabriksfarmer” ska avskaffas.

Europas befolkning har vid flera tillfällen krävt en jordbrukspolitik som är långsiktigt hållbar. ”Våra bönder behöver stöd från EU för att rädda naturen, sig själva och resten av befolkningen”, säger Ariel Brunner på BirdLife Europe. Frågan är om Europarlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling (AGRI) också står upp rakryggat för en bättre framtid i deras omröstning kommande vecka, eller om de som tidigare faller till föga för jordbruksindustrins mäktiga lobbyister?

 

Klicka på länken för att läsa pressmeddelandet från BirdLife Europe.

Gilla gärna