Prenumerera på BirdLife Magazine

Det internationella fågelskyddet har fått ett nytt språkrör – eller ska vi kanske säga ett nygammalt istället? BirdLife Internationals tidskrift World Birdwatch har nämligen genomgått en rejäl uppfräschning och även fått ett nytt namn. Det nya namnet är BirdLife The Magazine. Men det är som antytts inte bara namnet som ändrats. Det handlar även om en ny layout, ett delvis nytt innehåll och en mera bearbetad produkt.

Det första numret innehåller många läsvärda artiklar. Det handlar bland mycket annat om Afrikas gamar som minskar i snabb takt, om sökandet efter Becks petrell häckningsplatser i sydvästra Stilla havet och om ett nytt stort reservat i Kambodja. Dessutom blir den viktiga frågan om det är ekonomi eller etik som ska styra naturskyddsarbetet belyst – ska naturen värderas i pengar eller handlar det snarare om moraliska värderingar.

Som medlem i BirdLife Sverige kan du prenumerera på BirdLife The Magazine genom att sätta in 160 kronor på föreningens bankgiro 589-5990 (ange BirdLife The Magazine i fältet för meddelanden). För medlemmar bosatta utanför Sverige är prenumerationsavgiften 220 kronor.

(AW)

Gilla gärna