Stort projekt ska utrota invasiva predatorer på Nya Zeeland

I ett mycket ambitiöst projekt ska myndigheter och organisationer försöka befria Nya Zeeland från invasiva fyrfota rovdjur fram till år 2050. Anledningen till projektet är att de invasiva rovdjuren beräknas döda omkring 25 miljoner naturligt förekommande fåglar varje år. De tar även kräldjur och har annan negativ påverkan på såväl naturen som på jordbruket och andra verksamheter.

Nya Zeeland är unikt så till vida att landet i stort sett saknar naturliga landlevande däggdjur. Enda undantaget är en fladdermus samt naturligtvis de sjölejon och pälssälar som går i land på stränder för att föda och para sig. Däremot har människan tagit med sig en lång rad arter, varav flera idag orsakar stora problem, inte minst för den inhemska fågelfaunan. Denna har utvecklats i avsaknad av fyrfota rovdjur, vilket innebär att många fågelarter är mycket sårbara. Exempelvis saknar de fem arterna kiwi flygförmåga.

Årligen satsas motsvarande uppemot 500 miljoner kronor på bekämpning av invasiva däggdjur. Det gäller främst pungrävar (införd från Australien) men även vesslor, hermeliner, mungor och naturligtvis råttor. Med hjälp av ny teknik och stora insatser från frivilliga har man nått framgång på isolerade öar men även i avgränsande delar på de båda huvudöarna. Framgångarna har fött idén hos naturvårdare att det borde vara möjligt att bli av med de invasiva arterna i stora områden, kanske till och med i hela landet. Vid ett möte arrangerat av den nationella BirdLife-partnern Forest & Bird 2012 kom man fram till att det skulle vara möjligt att nå detta mål – även om det är ett oerhört stort projekt.

Sedan dess har planerna utvecklats och i förra veckan deklarerade landets premiärminister John Key att målet är att göra landet fritt från invasiva fyrfota rovdjur till 2050.

– Med landet fritt från dessa invasiva predatorer skulle skogar, byar och städer åter kunna fyllas med naturliga fåglar som kiwier, parakiter, fjäderstjärtar, vårtkråkor, kokako och kaka. Andra inhemska fågelarter, ödlor, insekter och sniglar skulle få möjlighet att återbesätta många miljöer, säger Kevin Hackwell från Forest & Bird.

(AW)

Källa: BirdLife International

 

Logotypen för projektet som syftar till att göra Nya Zeeland fritt från invasiva fyrfota rovdjur till 2050.

Gilla gärna