10 oktober, 2012

  • taxonomi

Rapport nr 4 från Tk. Holarktislistan uppdaterad

Rapport nr 4 från Tk (publicerad i VF 6/2012, som kom 10 december) finns nu tillgänglig i pdf-format på hemsidan. Du hittar den på sidan Rapporter & dokument.

 

Alla förändringar från Rapport 4 finns införda med rött i Holarktislistan, som nu är i version 3b.

Även antal fynd av arter påträffade i Sverige till och med 2011 är uppdaterade idag. Plus två godkända nya arter 2012.

 

I VF 1/2013 kommer en justering av gränserna för Holarktis att beskrivas. I och med det blir det också ett kraftigt tillägg av arter i Holarktislistan, som då kommer att bli version 4. Tyvärr fick detta tillägg utgå ur VF 6/2012 pga utrymmesbrist.

 

Familjelistan är nu i version 7 och följer Clements nyaste (ver. 6.7) från september 2012.

 

/Erling Jirle, Tk

Gilla gärna