Ob. västlig/östlig medelhavsstenskvätta / Unid. Wester/Eastern Wheatear

Oenanthe hispanica / O. melanoleuca

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 5/5 
1: 1986 6.6, 1 ♂ Gökalv, Blekinge (VF 46:450, F 2018:163) 
2: 1989 16.10, 1 ♀ Umeå uthamn, Holmsund, Västerbotten (VF 49:475, F 2018:163) 
3: 1993 4.10, 1 juv. ♂ Eggegrund, Gästrikland (F 1993:116, F 2018:163) 
4: 2000 31.5, 1 2 cy. ♂ Södra lundspetsen, Ottenby, Öland (F 2002:141, F 2018:163) 
5: 2005 28.5, 1 ♀ Ales stenar, Kåseberga, Skåne (F 2005:135, F 2018:163)