Svart buskskvätta / Pied Bushchat

Saxicola caprata

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1
1: 2018 8.11, 1  Björdal, Västergötland (F 2018:162)