Sädesärla / White Wagtail ssp. ocularis

Motacilla alba ocularis

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 
 
1: 2018 24.11, 1 1 cy Sandhamn, Fröjel, Gotland (F 2018:164)