Sädesärla / White Wagtail ssp. ocularis

Motacilla alba ocularis

Genom Taxonomikommitténs rapport nr 11 i oktober 2020 fick underarten ocularis det svenska namnet sibirisk sädersärla. / According to the Swedish Taxonomic Committee (report #11, October 2020) the subspecies ocularis was given the Swedish name sibirisk sädesärla. 
 
Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 
 
1: 2018 24.11, 1 1 cy Sandhamn, Fröjel, Gotland (F 2018:164)