Svenska förstafynd – kronologiskt

Nedan anges när respektive art första gången noterats i Sverige

 

Art

År

Mån

Dag

Lansk

Lokal

 

1.      

Fasan

?

 

 

 

 

 

2.      

Tamduva

?

 

 

 

 

 

3.      

Korp

500

 

 

Vrm

Järsberg

 

4.      

Orre

1018

 

 

 

 

 

5.      

Trana

1018

 

 

 

 

 

6.      

Näktergal

1250

 

 

Vg

Gamla Lödöse

 

7.      

Sånglärka

1263

 

 

 

 

 

8.      

Gök

1307

 

 

 

 

 

9.      

Tofsvipa

1330

 

 

 

 

 

10.   

Berguv

1330

 

 

 

 

 

11.   

Nattskärra

1330

 

 

 

 

 

12.   

Råka

1330

 

 

 

 

 

13.   

Kråka

1330

 

 

 

 

 

14.   

Ormvråk

1350

 

 

 

 

 

15.   

Skata

1350

 

 

 

 

 

16.   

Järpe

1400

 

 

 

 

 

17.   

Gråhäger

1400-1450

 

 

 

 

 

18.   

Kaja

1400-1450

 

 

 

 

 

19.   

Tjäder

1465

 

 

 

 

 

20.   

Röd glada

1500

 

 

 

 

 

21.   

Rapphöna

1500

 

 

 

 

 

22.   

Skogsduva

1500

 

 

 

 

 

23.   

Tornseglare

1500

 

 

 

 

 

24.   

Härfågel

1500

 

 

 

 

 

25.   

Rödstjärt

1500

 

 

 

 

 

26.   

Gärdsmyg

1520

 

 

 

 

 

27.   

Steglits

1520

 

 

 

 

 

28.   

Storskarv

1524

 

 

 

 

 

29.   

Svart stork

1524

 

 

 

 

 

30.   

Sångsvan

1524

 

 

 

 

 

31.   

Alfågel

1524

 

 

 

 

 

32.   

Fiskgjuse

1524

 

 

 

 

 

33.   

Jaktfalk

1524

 

 

 

 

 

34.   

Ljungpipare

1524

 

 

 

 

 

35.   

Enkelbeckasin

1524

 

 

 

 

 

36.   

Fjälluggla

1524

 

 

 

 

 

37.   

Hornuggla

1524

 

 

 

 

 

38.   

Spillkråka

1524

 

 

 

 

 

39.   

Backsvala

1524

 

 

 

 

 

40.   

Rödhake

1524

 

 

 

 

 

41.   

Koltrast

1524

 

 

 

 

 

42.   

Nötskrika

1524

 

 

 

 

 

43.   

Stare

1524

 

 

 

 

 

44.   

Sparvhök

1538

 

 

 

 

 

45.   

Sädesärla

1538

 

 

 

 

 

46.   

Björktrast

1538

 

 

 

 

 

47.   

Bofink

1538

 

 

 

 

 

48.   

Grönfink

1538

 

 

 

 

 

49.   

Rördrom

1541

 

 

 

 

 

50.   

Sidensvans

1587

 

 

 

 

 

51.   

Vit stork

1589

 

 

Sk

Ven

 

52.   

Vigg

1611

 

 

 

 

 

53.   

Ejder

1611

 

 

 

 

 

54.   

Svärta

1611

 

 

 

 

 

55.   

Knipa

1611

 

 

 

 

 

56.   

Småskrake

1611

 

 

 

 

 

57.   

Kornknarr

1611

 

 

 

 

 

58.   

Taltrast

1611

 

 

 

 

 

59.   

Grönsiska

1611

 

 

 

 

 

60.   

Gråsiska

1611

 

 

 

 

 

61.   

Domherre

1611

 

 

 

 

 

62.   

Talgoxe

1619

 

 

 

 

 

63.   

Kungsfågel

1623

 

 

 

 

 

64.   

Stenskvätta

1635

 

 

 

 

 

65.   

Blåmes

1635

 

 

 

 

 

66.   

Rödvingetrast

1640

 

 

 

 

 

67.   

Hämpling

1640

 

 

 

 

 

68.   

Blåkråka

1655

 

 

Sk

 

 

69.   

Storskrake

1673

 

 

 

 

 

70.   

Dalripa

1673

 

 

 

 

 

71.   

Brushane

1674

 

 

 

 

 

72.   

Strömstare

1689

 

 

 

 

 

73.   

Skäggdopping

1694/1710

 

 

 

 

 

74.   

Svarthakedopping

1694/1710

 

 

 

 

 

75.   

Mindre sångsvan

1694/1710

 

 

 

 

 

76.   

Snatterand

1694/1710

 

 

 

 

 

77.   

Kricka

1694/1710

 

 

 

 

 

78.   

Stjärtand

1694/1710

 

 

 

 

 

79.   

Skedand

1694/1710

 

 

 

 

 

80.   

Bergand

1694/1710

 

 

 

 

 

81.   

Bivråk

1694/1710

 

 

 

 

 

82.   

Duvhök

1694/1710

 

 

 

 

 

83.   

Fjällvråk

1694/1710

 

 

 

 

 

84.   

Kungsörn

1694/1710

 

 

 

 

 

85.   

Tornfalk

1694/1710

 

 

 

 

 

86.   

Lärkfalk

1694/1710

 

 

 

 

 

87.   

Sothöna

1694/1710

 

 

 

 

 

88.   

Mindre strandpipare

1694/1710

 

 

 

 

 

89.   

Större strandpipare

1694/1710

 

 

 

 

 

90.   

Morkulla

1694/1710

 

 

 

 

 

91.   

Rödbena

1694/1710

 

 

 

 

 

92.   

Skogssnäppa

1694/1710

 

 

 

 

 

93.   

Roskarl

1694/1710

 

 

 

 

 

94.   

Fjällabb

1694/1710

 

 

 

 

 

95.   

Silvertärna

1694/1710

 

 

 

 

 

96.   

Tobisgrissla

1694/1710

 

 

 

 

 

97.   

Ringduva

1694/1710

 

 

 

 

 

98.   

Sparvuggla

1694/1710

 

 

Upl

Nosten, S Uppsala

 

99.   

Kattuggla

1694/1710

 

 

 

 

 

100.                  

Jorduggla

1694/1710

 

 

 

 

 

101.                  

Pärluggla

1694/1710

 

 

 

 

 

102.                  

Gröngöling

1694/1710

 

 

 

 

 

103.                  

Större hackspett

1694/1710

 

 

 

 

 

104.                  

Vitryggig hackspett

1694/1710

 

 

 

 

 

105.                  

Tretåig hackspett

1694/1710

 

 

 

 

 

106.                  

Trädlärka

1694/1710

 

 

 

 

 

107.                  

Ladusvala

1694/1710

 

 

 

 

 

108.                  

Trädpiplärka

1694/1710

 

 

 

 

 

109.                  

Järnsparv

1694/1710

 

 

 

 

 

110.                  

Buskskvätta

1694/1710

 

 

 

 

 

111.                  

Ringtrast

1694/1710

 

 

 

 

 

112.                  

Dubbeltrast

1694/1710

 

 

 

 

 

113.                  

Ärtsångare

1694/1710

 

 

 

 

 

114.                  

Törnsångare

1694/1710

 

 

 

 

 

115.                  

Trädgårdssångare

1694/1710

 

 

 

 

 

116.                  

Svarthätta

1694/1710

 

 

 

 

 

117.                  

Stjärtmes

1694/1710

 

 

 

 

 

118.                  

Tofsmes

1694/1710

 

 

 

 

 

119.                  

Svartmes

1694/1710

 

 

 

 

 

120.                  

Nötväcka

1694/1710

 

 

 

 

 

121.                  

Trädkrypare

1694/1710

 

 

 

 

 

122.                  

Törnskata

1694/1710

 

 

 

 

 

123.                  

Gråsparv

1694/1710

 

 

 

 

 

124.                  

Pilfink

1694/1710

 

 

 

 

 

125.                  

Vinterhämpling

1694/1710

 

 

 

 

 

126.                  

Större korsnäbb

1694/1710

 

 

 

 

 

127.                  

Tallbit

1694/1710

 

 

 

 

 

128.                  

Gulsparv

1694/1710

 

 

 

 

 

129.                  

Ortolansparv

1694/1710

 

 

 

 

 

130.                  

Sävsparv

1694/1710

 

 

 

 

 

131.                  

Smålom

1695

 

 

 

 

 

132.                  

Storlom

1695

 

 

 

 

 

133.                  

Fjällgås

1695

 

 

Hls

 

 

134.                  

Bläsand

1695

 

 

Nb/Lpl

 

 

135.                  

Gräsand

1695

 

 

Nb/Lpl

 

 

136.                  

Salskrake

1695

 

 

Nb/Lpl

 

 

137.                  

Fjällripa

1695

 

 

T lpm

 

 

138.                  

Vaktel

1695

 

 

 

 

 

139.                  

Fjällpipare

1695

 

 

 

 

 

140.                  

Kärrsnäppa

1695

 

 

Lpl

 

 

141.                  

Myrspov

1695

 

 

Lpl

 

 

142.                  

Småspov

1695

 

 

Nb/Lpl

 

 

143.                  

Storspov

1695

 

 

Nb/Lpl

 

 

144.                  

Grönbena

1695

 

 

 

 

 

145.                  

Drillsnäppa

1695

 

 

 

 

 

146.                  

Kustlabb

1695

 

 

Nb/Lpl

 

 

147.                  

Fiskmås

1695

 

 

Nb

Kalix

 

148.                  

Silltrut

1695

 

 

Nb

Kalix

 

149.                  

Fisktärna

1695

 

 

 

 

 

150.                  

Svarttärna

1695

 

 

 

 

 

151.                  

Göktyta

1695

 

 

Upl

Älvkarleby

 

152.                  

Mindre hackspett

1695

 

 

 

 

 

153.                  

Gulärla

1695

 

 

Nb/Lpl

 

 

154.                  

Blåhake

1695

 

 

T lpm

Tarrakoski

 

155.                  

Entita

1695

 

 

Nb/Lpl

 

 

156.                  

Lavskrika

1695

 

 

Nb/Lpl

 

 

157.                  

Bergfink

1695

 

 

Vb

Umeå

 

158.                  

Mindre korsnäbb

1695

 

 

Upl

 

 

159.                  

Lappsparv

1695

 

 

 

 

 

160.                  

Snösparv

1695

 

 

 

 

 

161.                  

Gråspett

1697

 

 

Upl

Uppsala

 

162.                  

Lövsångare

1697

 

 

Upl

Uppsala

 

163.                  

Sädgås

1700

 

 

Upl

1 mil från Uppsala

 

164.                  

Gravand

1703

 

 

Öl

 

 

165.                  

Strandskata

1703

 

 

Öl

 

 

166.                  

Havsörn

1707

 

 

Upl

Orsby, Knutsby sn

 

167.                  

Vittrut

1710

 

 

Upl

Uppsala

 

168.                  

Nötkråka

1710

 

 

Upl

 

 

169.                  

Sjöorre

1712

 

 

Upl

Väddö

 

170.                  

Knölsvan

1731

 

 

 

 

 

171.                  

Prutgås

1731

 

 

 

 

 

172.                  

Årta

1731

 

 

 

 

 

173.                  

Brun kärrhök

1731

 

 

 

 

 

174.                  

Hussvala

1731

 

 

 

 

 

175.                  

Ängspiplärka

1731

 

 

 

 

 

176.                  

Grå flugsnappare

1731

 

 

 

 

 

177.                  

Hökuggla

1732

 

 

Vb

N Skellefteå

 

178.                  

Skärfläcka

1741

 

 

Öl

Ottenby

 

179.                  

Sillgrissla

1741

 

 

Gtl

Stora Karlsö

 

180.                  

Kustpipare

1744

 

 

Sk

 

 

181.                  

Sävsångare

1744

 

 

Sk

 

 

182.                  

Svartvit flugsnappare

1744

 

 

Sk

 

 

183.                  

Varfågel

1744

 

 

Sk

 

 

184.                  

Kornsparv

1744

 

 

Sk

 

 

185.                  

Stormsvala

1744/45

 

 

Dlr

Hedemora

 

186.                  

Ägretthäger

1746

 

 

Sk

Araslöv

 

187.                  

Rödspov

1746

 

 

 

 

 

188.                  

Havstrut

1746

 

 

Vg

Göteborg

 

189.                  

Mellanspett

1746

 

 

 

 

 

190.                  

Vattenrall

1746/48

 

 

 

 

 

191.                  

Stenknäck

1749

 

 

Sk

Vegeholm

 

192.                  

Småtrapp

1757

 

 

 

 

 

193.                  

Smalnäbbad simsnäppa

1757

 

 

Lpl

 

 

194.                  

Rosenstare

1757

 

 

Lpl

 

 

195.                  

Praktejder

1758

 

 

 

 

 

196.                  

Havssula

1761

 

 

Boh

Marstrand

 

197.                  

Brunand

1761

 

 

 

 

 

198.                  

Kustsnäppa

1761

 

 

 

 

 

199.                  

Tretåig mås

1761

 

 

 

 

 

200.                  

Skräntärna

1782

 

 

Upl

Värmdö skärgård

 

201.                  

Svartsnäppa

1783

 

 

Upl

Almarestäket

 

202.                  

Gråtrut

1783

 

 

Upl

Värmdö skärgård

 

203.                  

Garfågel

1783

 

 

Boh

Mollösund

 

204.                  

Rörhöna

1784

 

 

Upl

Söderfors

 

205.                  

Dubbelbeckasin

1784

 

 

Upl

Untra

 

206.                  

Blå kärrhök

1785

 

 

Upl

Uppsala

 

207.                  

Skärsnäppa

1785

 

 

Upl

 

 

208.                  

Gluttsnäppa

1785

 

 

Upl

Forsmarks skärgård

 

209.                  

Alförrädare

1786

 

 

Ög

 

 

210.                  

Lappuggla

1786

 

 

Lpl

 

 

211.                  

Azurmes

1786

 

 

Srm

Säby, Frustuna

 

212.                  

Bändelkorsnäbb

1786

 

 

Hl

Hasslöv

 

213.                  

Småfläckig sumphöna

1787

 

 

 

 

 

214.                  

Slaguggla

1787

 

 

Upl

Älvkarleby

 

215.                  

Pilgrimsfalk

1790

 

 

Hl

 

 

216.                  

Grågås

1792

 

 

 

 

 

217.                  

Stenfalk

1792

 

 

Upl

Söderfors

 

218.                  

Bredstjärtad labb

1792

 

 

Upl

Söderfors

 

219.                  

Rödhalsad gås

1793

 

 

Sk

Lund

 

220.                  

Gråhakedopping

1794

 

 

 

 

 

221.                  

Sandlöpare

1796/98

 

 

Upl

Uppsala

 

222.                  

Småsnäppa

1796/98

 

 

Upl

Uppsala

 

223.                  

Dvärgbeckasin

1796/98

 

 

Upl

Uppsala

 

224.                  

Bronsibis

1798

 

 

Gtl

 

 

225.                  

Bläsgås

1798

 

 

Gtl

 

 

226.                  

Kanadagås

1798

 

 

Sk

 

 

227.                  

Dvärgmås

1798

 

 

Gtl

 

 

228.                  

Skrattmås

1798

 

 

Gtl

 

 

229.                  

Stortrapp

1800

 

 

 

 

 

230.                  

Tofslärka

1800

 

 

Sk

 

 

231.                  

Minervauggla

börj 1800-t

 

 

Sk

Lomma

 

232.                  

Svart rödstjärt

1802

 

 

Upl

Uppsala

 

233.                  

Småtärna

1809

 

 

Gtl

Storsudret

 

234.                  

Turturduva

1811

 

 

Lu lpm

Kvikkjock

 

235.                  

Tordmule

1811?

 

 

Sk

 

 

236.                  

Härmsångare

1814

 

 

 

 

 

237.                  

Höksångare

1814

 

 

Sk

 

 

238.                  

Grönsångare

1814

 

 

Sk

Roslätt

 

239.                  

Dvärgsparv

1814

 

 

Sk

Lund

 

240.                  

Dvärgrördrom

1815

 

 

Vstm

Västerås

 

241.                  

Skärpiplärka

1815

 

 

Sk/Hl

 

 

242.                  

Biätare

1816

 

 

Sk

nära Ystad

 

243.                  

Fältpiplärka

1817

 

 

Sk

 

 

244.                  

Rörsångare

1817

 

 

 

 

 

245.                  

Smådopping

1818

 

 

 

 

 

246.                  

Spovsnäppa

1818

 

 

 

 

 

247.                  

Svartbent strandpipare

1818/35

 

 

 

 

 

248.                  

Svartnäbbad islom

1821

 

 

Boh

 

 

249.                  

Toppskarv

1821

 

 

Boh

 

 

250.                  

Vitkindad gås

1821

 

 

Sk

 

 

251.                  

Mosnäppa

1821

 

 

 

 

 

252.                  

Ismås

1821

 

 

Hl

 

 

253.                  

Alkekung

1821

 

 

 

 

 

254.                  

Lunnefågel

1821

 

 

Boh

 

 

255.                  

Lappmes

1821

 

 

Vb

Jukkasjärvi?

 

256.                  

Videsparv

1821

 

 

Nb/Lpl

Haparanda

 

257.                  

Sommargylling

1825

 

 

Sk

Ellinge

 

258.                  

Myrsnäppa

1828

 

 

Gtl

 

 

259.                  

Gransångare

1829

 

 

Srm

Hörningsholm

 

260.                  

Kungsfiskare

1830

 

 

Sk

Arup el Bjärsgård

 

261.                  

Rödstrupig piplärka

1832

 

 

Sk

Lund

 

262.                  

Vitnackad svärta

1833

 

 

T lpm

Karesuando

 

263.                  

Stäpphök

1834

 

 

Sk

Lund

 

264.                  

Vitvingad tärna

1834

 

 

Sk

Getinge

 

265.                  

Tornuggla

1834

 

 

Sk

Ystad

 

266.                  

Kärrsångare

1835/1858

 

 

Sk

 

 

267.                  

Kentsk tärna

1836

 

 

Sk

Hög

 

268.                  

Guldtrast

1837

 

 

Jmt

 

 

269.                  

Svartpannad törnskata

1837

 

 

Sk

Lackalänga

 

270.                  

Ängshök

1839

 

 

Sk

Lund

 

271.                  

Rosenfink

1839

 

 

Gtl

 

 

272.                  

Svarthalsad dopping

1840

 

 

Ög

Leonardsberg

 

273.                  

Halsbandsflugsnappare

1841

 

 

Gtl

 

 

274.                  

Större skrikörn

1842

 

 

Sk

Sallerup

 

275.                  

Större turturduva

1842

 

 

Hjd

 

 

276.                  

Berglärka

1843

 

 

Lu lpm

Kvikkjock

 

277.                  

Forsärla

1843

 

 

Sk

Krapperup

 

278.                  

Kragtrapp

1847

 

 

Öl

Gräsgård

 

279.                  

Trastsångare

1849

 

 

Vg

Göta älv, Göteborg

 

280.                  

Talltita

1849

 

 

Sk

 

 

281.                  

Spetsbergsgås

1851

 

 

Boh

Tjörn

 

282.                  

Svarthakad buskskvätta

1851

 

 

Sk

Malmö

 

283.                  

Mindre sumphöna

1852

 

 

Gtl

Visby

 

284.                  

Purpurhäger

1853

 

 

Sk

Östra Torp

 

285.                  

Vitvingad trut

1853

 

 

Nrk

 

 

286.                  

Rostand

1854

 

 

 

Stockholms skärgård

 

287.                  

Brednäbbad simsnäppa

1854

 

 

Sk

Vegeholm

 

288.                  

Mindre flugsnappare

1855

 

 

Srm

Landsort

 

289.                  

Större piplärka

1856

 

 

Sm

Kalmarsund

 

290.                  

Aftonfalk

1857

 

 

Sk

Furulund, Norrvidinge

 

291.                  

Jungfrutrana

1857

 

 

Nrk

Asker

 

292.                  

Mindre skrikörn

1860

 

 

Sk

Malmö

 

293.                  

Strömand

1862

 

 

Srm

Värmbol

 

294.                  

Klykstjärtad stormsvala

1863

 

 

Sk

Sege å

 

295.                  

Natthäger

1863

 

 

Sk

Silvåkra

 

296.                  

Stäppflyghöna

1863

 

 

Öl

Ottenby

 

297.                  

Brun glada

1867

 

 

Srm

Roxmo,Julita

 

298.                  

Stormfågel

1868

 

 

Sk

Helsingborg

 

299.                  

Papegojalka

1869

 

 

Sm

Jönköping

 

300.                  

Storlabb

1871

 

 

Vrm

Karlstad

 

301.                  

Spetsbergsgrissla

1875

 

 

Boh

Strömstad

 

302.                  

Vitögd dykand

1876

 

 

Vrm

Vänern

 

303.                  

Nordsångare

1881

 

 

T lpm

Karesuando

 

304.                  

Vitnäbbad islom

1886

 

 

Boh

utanför Vinga

 

305.                  

Sandtärna

1889

 

 

Sk

Ringsjön

 

306.                  

Sibirisk tundrapipare

1893

 

 

Ög

Tåkern

 

307.                  

Dvärgsumphöna

1898

 

 

Sk

Farhult

 

308.                  

Tjockfot

1898

 

 

Öl

Sandby

 

309.                  

Svarthalsad trast

1901

1

3

Sk

Ystad

Taigatrast

310.                  

Ökenlöpare

1905

10

26

Boh

Rörö

 

311.                  

Gulhämpling

1909

4

28

Hl

Halmstad

 

312.                  

Gräshoppsångare

1913

6

3

Ög

Roxen

 

313.                  

Dvärgskarv

1913

7

1

Sm

Ljungbyholm

 

314.                  

Vattensångare

1915

10

13

Boh

Pater Noster

 

315.                  

Ormörn

1918

10

16

Sk

Skabersjö

 

316.                  

Skedstork

1928

10

25

Vb

Skellefteå

 

317.                  

Kejsarörn

1933

6

1

Lu lpm

Gällivare

 

318.                  

Mindre lira

1934

1

21

Boh

Torrboskär

 

319.                  

Tereksnäppa

1934

4

28

Vg

Hornborgasjön

 

320.                  

Flodsångare

1937

7

10

Vstm

Lindesberg

 

321.                  

Rödhuvad dykand

1937

12

20

Upl

Runmarö

 

322.                  

Ökenpipare

1938

6

26

Hl

Morups tånge

 

323.                  

Lundsångare

1939

8

8

Sk

Botaniska trädg., Lund

 

324.                  

Träsksångare

1939

10

13

Gtl

Hoburgen

 

325.                  

Ökenstenskvätta

1941

10

8

Öl

Ottenby

 

326.                  

Dvärguv

1943

7

11

Bl

Karlshamn

 

327.                  

Styltlöpare

1944

5

14

Sk

Sjölunda

 

328.                  

Vassångare

1947

6

12

Sk

Håslövs ängar, Hammarsjön

 

329.                  

Silkeshäger

1949

5

14

Sm

Kävsjön

 

330.                  

Turkduva

1949

5

16

Hl

Råö, Onsalalandet

 

331.                  

Rosentärna

1949

6

10

Vrm

Galgen, Vänern

 

332.                  

Svarthuvad mås

1950

8

19

Sk

Vallby

 

333.                  

Rödhuvad törnskata

1952

5

23

Öl

Ottenby

 

334.                  

Svarthuvad sparv

1952

8

4

Öl

Ottenby

 

335.                  

Bergsångare

1953

9

3

Öl

Ottenby

 

336.                  

Större lira

1953

12

 

Sk

V. Kullen

 

337.                  

Amerikansk kricka

1954

4

29

Nrk

Oset

 

338.                  

Fältsångare

1954

6

1

Öl

Ottenby

 

339.                  

Stentrast

1954

11

22

Vrm

Filipstad

 

340.                  

Kaspisk trut

1955

7

 

Hls

Florsjön

 

341.                  

Rödfalk

1955

9

10

Sk

Nabben, Falsterbo

 

342.                  

Gyllensparv

1957

6

4

Lu lpm

Iso Torrivaara

 

343.                  

Tuvsnäppa

1957

9

22

Hl

Getterön

 

344.                  

Kungsfågelsångare

1957

10

22

Boh

Fågelviken

 

345.                  

Busksångare

1958

6

15

Nb

Haparanda Sandskär

 

346.                  

Tallsparv

1959

1

18

Upl

Täby

 

347.                  

Alpjärnsparv

1959

5

2

Öl

Ottenby

 

348.                  

Brandkronad kungsfågel

1959

5

2

Öl

Ottenby

 

349.                  

Större beckasinsnäppa

1959

9

20

Hl

Påarp

 

350.                  

Grålira

1959

11

14

Boh

SV Marstrand

 

351.                  

Dvärgörn

1960

5

11

Sk

Törringe

 

352.                  

Dammsnäppa

1960

5

11

Sk

Sjölunda

 

353.                  

Rallhäger

1960

6

23

Upl

Enköping

 

354.                  

Grön biätare

1961

8

2

Gtl

Stockviken

 

355.                  

Ökensångare

1961

10

20

Öl

Ottenby

 

356.                  

Tajgasångare

1961

10

27

Öl

Ottenby

 

357.                  

Rödvingad vadarsvala

1962

6

9

Ög

Roxen

 

358.                  

Videsångare

1962

9

25

Öl

Ottenby

 

359.                  

Wilsonsimsnäppa

1963

6

24

Ly lpm

Ammaernäs

 

360.                  

Styltsnäppa

1963

7

13

Öl

Beijershamn

 

361.                  

Tärnmås

1963

9

29

Hl

Påarp

 

362.                  

Vitstrupig sparv

1963

12

5

Sk

Slottsparken, Malmö

 

363.                  

Sotvingad mås

1964

1

18

Vg

Göteborgs fiskhamn

 

364.                  

Svartvingad vadarsvala

1964

8

4

Nrk

Oset

 

365.                  

Stäppörn

1964

8

22

Sk

Falsterbo

 

366.                  

Sydnäktergal

1964

10

18

Öl

Ottenby

 

367.                  

Amerikansk bläsand

1964

 

 

Sk

Foteviken

 

368.                  

Korttålärka

1965

4

17

Öl

Ottenby

 

369.                  

Pungmes

1965

4

27

Sk

Krankesjön

 

370.                  

Skäggmes

1965

6

24

Sk

Hammarsjön

 

371.                  

Amerikansk kopparand

1965

11

4

Vg

Hullsjön

 

372.                  

Tajgablåstjärt

1965

12

27

Sk

Vallåkra

 

373.                  

Rostgumpsvala

1966

5

6

Nrk

Asker

 

374.                  

Blåvingad årta

1966

5

26

Ög

Tåkern

 

375.                  

Ökentrumpetare

1966

6

1

Srm

Askö

 

376.                  

Karolinasumphöna

1966

6

8

Sm

Ralången

 

377.                  

Rödstrupig sångare

1967

5

28

Bl

Utklippan

F 2017

378.                  

Rostsparv

1967

5

29

Öl

Ottenby

 

379.                  

Isabellatörnskata

1967

11

26

Sk

Ljunghusen

 

380.                  

Skatgök

1968

7

29

Hl

Mönster, Onsalalandet

 

381.                  

Prärielöpare

1968

8

25

Boh

Byfjorden

 

382.                  

Brunsångare

1968

10

16

Öl

Ottenby

 

383.                  

Mindre gulbena

1969

10

3

Nrk

Kvismaren

 

384.                  

Vitstrupig näktergal

1971

6

11

Öl

Ottenby

 

385.                  

Stäppsångare

1971

9

14

Öl

Ottenby

 

386.                  

Ob. gulnäbbad lira/scopolilira

1971

10

8

Boh

Hönö

 

387.                  

Kalanderlärka

1972

1

15

Sm

SO   Vetlanda

 

388.                  

Ökennattskärra

1972

5

21

Gtl

Stora Karlsö

 

389.                  

Klippsparv

1972

6

21

Sk

Farhult

 

390.                  

Citronärla

1972

9

30

Upl

Väddö

 

391.                  

Smutsgam

1973

6

16

Vg

Åråsviken

 

392.                  

Svartand

1973

11

17

Sk

Domsten

 

393.                  

Örnvråk

1973

12

8

Dlr

Lima

 

394.                  

Bergtajgasångare

1975

2

2

Sk

Smygehuk

 

395.                  

Sumpvipa

1975

5

10

Srm

Mörkö

 

396.                  

Spetsstjärtad snäppa

1975

7

23

Upl

Ehnsjöarna, Hallstavik

 

397.                  

Nunnestenskvätta

1975

10

5

Vstm

Fläcksjön

 

398.                  

Ringand

1975

12

26

Ög

Norrköping

 

399.                  

Större gulbena

1976

8

6

Öl

Kapelludden

 

400.                  

Sibirisk järnsparv

1976

10

29

Öl

Ottenby

 

401.                  

Cettisångare

1977

5

12

Öl

Ottenby

 

402.                  

Sottärna

1977

7

6

Sk

Hallands Väderö

 

403.                  

Balearisk lira

1977

10

1

Sk

Kullen

 

404.                  

Långtåsnäppa

1977

10

4

Öl

Ottenby

 

405.                  

Ringnäbbad mås

1978

4

28

Vg

Askimsviken

 

406.                  

Präriemås

1978

7

24

Sm

Visingsö

 

407.                  

Vitgumpsnäppa

1978

8

8

Sk

Skälderviken

 

408.                  

Rostskogstrast

1978

9

26

Upl

Svenska Högarna

 

409.                  

Polyglottsångare

1978

10

12

Öl

Ottenby

 

410.                  

Stubbstjärtseglare

1979

6

9

Sk

Krankesjön

 

411.                  

Sammetshätta

1980

5

21

Öl

Ottenby

 

412.                  

Alpseglare

1980

8

5

Hl

Nidingen

 

413.                  

Isabellastenskvätta

1980

10

18

Öl

Gräsgård

 

414.                  

Blåtrast

1981

4

21

Gtl

Hoburgen

 

415.                  

Rosenmås

1981

4

25

Vrm

Ölmeviken

 

416.                  

Amerikansk tundrapipare

1981

9

20

Sk

Ängsnäset

 

417.                  

Asiatisk kalanderlärka

1982

5

24

Nb

Haparanda sandskär

 

418.                  

Gulbröstad snäppa

1982

8

3

Öl

Stora Ören

 

419.                  

Provencesångare

1983

5

23

Öl

Ottenby

 

420.                  

Trädgårdsträdkrypare

1983

5

28

Sk

Fyren, Falsterbo

 

421.                  

Eleonorafalk

1983

7

17

Öl

Ottenby

 

422.                  

Ob. fregattfågel

1983

10

7

Boh

Hönö

 

423.                  

Masktörnskata

1984

10

1

Öl

Ottenby

 

424.                  

Brun törnskata

1984

10

3

Hl

Nidingen

 

425.                  

Klippkaja

1985

4

26

Vb

Röbäcksslätten

 

426.                  

Ökenvarfågel

1985

6

4

Vb

Tannelbådan, Nordmaling

 

427.                  

Rödhalsad snäppa

1985

8

2

Öl

Stora Ören

 

428.                  

Dvärglärka

1986

4

27

Sk

Nabben, Falsterbo

 

429.                  

Gåsgam

1986

9

24

Sk

Falsterbokanalen

 

430.                  

Glasögonflugsnappare

1986

9

27

Upl

Svenska Högarna

 

431.                  

Amerikansk skogssnäppa

1987

5

25

Öl

Gårdby

 

432.                  

Kohäger

1987

7

19

Upl

Åkersberga

 

433.                  

Fläckdrillsnäppa

1987

8

27

Hl

hamnutfyllnaden, Halmstad

 

434.                  

Vandringstrast

1988

4

24

Boh

Klåverön

 

435.                  

Eremitskogstrast

1988

4

27

Sk

Höganäs

 

436.                  

Svartstrupig järnsparv

1988

6

14

Vb

Stora Fjäderägg

 

437.                  

Mongolpipare

1988

6

29

Ög

Nybro, Roxen

 

438.                  

Tundrasnäppa

1988

8

19

Sk

Rönnen

 

439.                  

Brokig kardinal

1988

10

10

Gtl

Hoburgen

 

440.                  

Sibirisk piplärka

1988

10

17

Vb

Stora Fjäderägg

 

441.                  

Stäppvipa

1989

5

23

Upl

Hjälstaviken

 

442.                  

Skäggtärna

1989

8

12

Hl

Getterön

 

443.                  

Gråhalsad trast

1989

12

28

Vb

Obbola

 

444.                  

Trädmås

1990

2

1

Hl

Getterön

 

445.                  

Sibirisk trast

1990

9

11

Öl

Ottenby

 

446.                  

Västlig medelhavsstenskvätta

1990

9

30

Öl

Norra Kvinneby

VF 50-8:25, VF 2019:2

447.                  

Blek tornseglare

1991

7

3

Sk

Nabben, Falsterbo

 

448.                  

Sibirisk lundsångare

1991

7

5

Öl

Södra udden

 

449.                  

Tundrapiplärka

1991

9

5

Vb

Stora Fjäderägg

 

450.                  

Dvärgsångare

1991

10

10

Srm

Landsort

 

451.                  

Medelhavstrut

1991

10

22

Gtl

Salthamn

 

452.                  

Balkansångare

1992

5

15

Gtl

Almedalen, Visby

 

453.                  

Långnäbbad mås

1992

5

17

Gtl

Furilden

 

454.                  

Kärrtärna

1993

4

26

Hl

Getterön

 

455.                  

Svartlärka

1993

5

6

Vrm

Mossens gård, Bofasterud

 

456.                  

Eksångare

1993

8

26

Öl

Ottenby

 

457.                  

Macchiasångare

1993

9

25

Gstr

Eggegrund

 

458.                  

Vattenpiplärka

1993

10

22

Bl

Torhamns udde

 

459.                  

Mindre bergand

1994

5

17

Hl

Getterön

 

460.                  

Taggstjärtseglare

1994

5

22

Vb

Umeälvens delta

 

461.                  

Tofslunne

1994

6

1

Hl

Lagans mynning

 

462.                  

Amerikansk sjöorre

1994

10

18

Öl

Segerstads fyr

 

463.                  

Stripgås

1995

1

1

Hl

Vallberga

F 1995:77, Rk-nytt 20-3

464.                  

Mandarinand

1995

11

2

Srm

Eskilstunaån i Eskilstuna

F 1995:80, Rk-nytt 20-3

465.                  

Saxaulsångare

1995

9

3

Gtl

Hoburgen

 

466.                  

Beigekindad skogstrast

1995

11

12

Dlr

Sollerön

 

467.                  

Klippsvala

1996

10

19

Sk

Kullen

 

468.                  

Östlig medelhavsstenskvätta

1996

11

8

Vstm

Bredsjö

F 1996:45

469.                  

Hedpiplärka

1996

12

27

Hl

Träslövsläge

 

470.                  

Tajgaflugsnappare

1998

10

26

Öl

Segerstads fyr

Taigaflugsnappare

471.                  

Mongolpiplärka

1998

11

18

Gtl

Kohlens kvarn, Visby

 

472.                  

Rostgumpad törnskata

1999

6

11

Gtl

Stora Karlsö

 

473.                  

Tygeltärna

1999

6

30

Boh

Söskär, Mollösund

 

474.                  

Orientseglare

1999

7

6

Hl

Getterön

 

475.                  

Skorstensseglare

1999

11

6

Öl

Gårdby

 

476.                  

Nilgås

1999

12

20

Sk

Sandön

 

477.                  

Grässångare

2000

8

11

Sk

Nabben, Falsterbo

 

478.                  

Svartbrynad albatross

2001

5

19

Sk

Hovs hallar

 

479.                  

Spetsstjärtad duva

2001

6

3

Srm

Brannäs våtmark

Godk F 2015

480.                  

Orientvadarsvala

2001

7

2

Sk

Ängsnäset

 

481.                  

Ob. atlant/madeirapetrell

2001

10

28

Sk

Hovs hallar

 

482.                  

Piparsnäppa

2001

11

18

Vg

Kråks skjutfält

 

483.                  

Iberisk gransångare

2002

5

19

Upl

Marma skjutfält

 

484.                  

Vitvingad lärka

2002

7

7

Gtl

Furilden

 

485.                  

Kaukasisk lundsångare

2003

5

29

Öl

Ottenby

 

486.                  

Moltonisångare

2003

6

4

Sk

Falsterbo kyrka

F 2017

487.                  

Hudsonspov

2003

6

14

Öl

Greda vik

 

488.                  

Sibirisk gråsnäppa

2003

7

12

Öl

Gammalbyören

 

489.                  

Sandsnäppa

2003

8

22

Öl

Sandvik, Ottenby

 

490.                  

Svartvingad glada

2004

4

26

Hl

Sällstorp

 

491.                  

Turkestantörnskata

2004

5

26

Sk

Beddingestrand

 

492.                  

Amurfalk

2005

6

30

Sm

Kalmar flygplats

 

493.                  

Kolymasnäppa

2005

8

2

Öl

Bondängen, Ottenby

 

494.                  

Dvärgspov

2005

9

12

Öl

Ottenby

 

495.                  

Mindre albatross

2007

7

8

Sk

Domsten

 

496.                  

Vitgumpad buskskvätta*

2008

5

27

Hl

Långasand

 

497.                  

Häcksparv

2008

5

31

Bl

Torhamns udde

 

498.                  

Svarthuvad trut

2008

7

20

Gtl

Hoburgen

 

499.                  

Amurbuskskvätta

2008

10

2

Srm

Landsort

F 2017, VF 2019:2

500.                  

Gulbrynad sparv

2009

1

3

Upl

Järvafältet

 

501.                  

Amerikansk rördrom

2009

4

24

Dlr

Lindänget, Orsa

 

502.                  

Sångsparv

2010

5

28

Hl

Nidingen

 

503.                  

Bergortolan

2010

6

2

Bl

Utlängan

 

504.                  

Starrsångare

2010

10

12

Ög

Häradaskär

 

505.                  

Rödkindad sparv

2011

10

25

Upl

Understen

 

506.                  

Bruntrast

2011

11

12

Upl

Låssa

 

507.                  

Gråhuvad sparv

2012

4

29

Sk

Gislövs stjärna

 

508.                  

Sibirisk knölsvärta

2012

5

3

Bl

Utlängan

F 2012, VF 2019:2

509.                  

Mindre beckasinsnäppa

2012

9

6

Bl

Utlängan

 

510.                  

Stensvala

2012

11

15

Öl

Bläsinge

 

511.                  

Spansk sparv

2013

5

18

Sm

Nederled

 

512.                  

Grågam

2013

10

20

Mpd

Åstön, Tynderö

 

513.                  

Vitgumpseglare

2013

10

27

Sk

Stenshuvud

 

514.                  

Kaspisk pipare

2014

3

25

Srm

Sandasjön

 

515.                  

Prärietrana

2014

4

29

Vstm

Sörsalbo

 

516.                  

Stillahavslom

2015

5

8

Sk

Stenshuvud

F 2015

517.                  

Rostsångare

2015

5

28

Gstr

Eggegrund

F 2017

518.                  

Dvärgsävsparv

2016

10

13

Upl

Horssten

F 2016

519.                  

Tundrasparv

2016

11

12

Sk

Torreberga ängar

F 2016

520.                  

Amerikansk knölsvärta

2017

5

13

Upl

Röder

F 2017

521.                  

Mörkögd junco

2017

5

14

Upl

Svenska Högarna

F 2017

522.                  

Rubinnäktergal

2018

10

26

Vrml

Skogshall

F 2018

523.                  

Svart buskskvätta

2018

11

8

Vg

Björdal

F 2018

524.                  

Rödtrast

2018

11

11

Sm

Patamalm

F 2018

525.                  

Wilsonbeckasin

2019

4

13

Upl

Skyttorp-Knypplan

F 2019:111

526.                  

Gråhuvad vipa

2019

5

13

Vrm

Strandvik, Lunnerviken

F 2019:103

527.                  

Gulgrå sparv

2019

5

17

Gtl

Hoburgen

F 2019:185

528.                  

Östlig kronsångare

2019

10

24

Öl

Björnsnabben

F 2019:160

529.                  

Orientpipare

2020

5

31

Vg

Mudderdammen, Torslandaviken

F 2020:xxx, Rk-nytt 20-2

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT: 529, varav 526 till artbestämda taxa och tre obestämda (gråmarkerade)

Uppdaterad t.o.m. Fågelåret 2018, Rk-mötet 200407, Tk-rapporten i VF 2019:2, Rk-mötet 201114-15 + Rk-beslutet 201127 om flytt av stripgås o mandarinand till kat. C. /M Corell

* Vitgumpad buskskvätta – avser ssp. hemprichii – tidiagste obestämda maurus/stejnegeri är från 1965.9.26, Hjälstaviken, Uppland. En genomgång behöver göras för att se om något tidigare fynd kan bestämmas till ssp. maurus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borttagna från listan:

 

 

 

 

 

 

Rödhalsad trast

2001

4

30

Ly lpm

Hudberget, Adak

Se FÅ 2015

Snösiska

1881

 

 

T lpm

Karesuando