ROSENBERGPRISERNA 2017

Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond delar årligen ut ett eller flera pris till minnet av ornitologen och författaren Erik Rosenbergs minne (1902-1971). Det går till dem som på olika sätt gjort förtjänstfulla insatser inom naturvårdens område.Vid sitt senaste styrelsemöte har styrelsen för Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond beslutat att årets två pris ska tilldelas:

Konstnären, illustratören och ”fågeldoktorn” Staffan Ullström från Gällersta utanför Örebro:

”Under drygt 50 år som konstnär och illustratör har Staffan Ullström med sina bilder, frimärken och utställningar hängivet utfört ett skickligt arbete för att sprida kunskap om fåglar, djur och natur. Han har dessutom gjort en stor ideell insats med att rehabilitera skadade fåglar. Hans arbete sker i en utåtriktad anda och folkbildande tradition som påminner starkt om föregångaren Erik Rosenbergs verk.”

Familjen Thomas, Berit och Adam Arnesson på Jannelunds gård mellan Kvistbro och Mullhyttan i Örebro län:

”Under ett flera decennier långt och generationsöverskridande arbete har familjen Arnesson på Jannelunds gård visat på nya vägar för att utveckla det odlade kulturarvet och ställt om hela sin produktion på gården för att värna om biologisk mångfald och landskapsvård. Deras arbete sker i en utåtriktad anda och folkbildande tradition som påminner starkt om föregångaren Erik Rosenbergs verk.”

Kontakt: www.jannelundsgard.se

Fonden instiftades 1972 med ändamålet att ”uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom naturvårdens område”. I styrelsen ingår representanter för Örebro kommun, Region Örebro län, Svenska Naturskyddsföreningen, Sveriges Ornitologiska föreningen och Ornitologiska Klubben Örebro.

Priset uppgår till 15.000 kronor och delas ut i samband med Region Örebro läns möte den 20 november 2017 i Örebro.

Gilla gärna