Skånska storkar i fokus på Malta

Igår morse lämnade nio vita storkar Malta för att troligen fortsätta sin flyttning söderut. Av de nio var sju ringmärkta årsungar från det skånska storkprojektet. De båda övriga var inte ringmärkta. Fåglarna upptäcktes i förra veckan och vållade ganska stor uppståndelse. Senast en större flock med vita storkar landade i landet blev nämligen flera av fåglarna skjutna.

Denna gång tog BirdLife Malta snabbt kontakt med polis och massmedia. När det i fredags stod klart att sju av de nio storkarna kom från ett svenskt uppfödningsprojekt, blev frågan än mer tillspetsad. Här handlade det alltså om fåglar som var föremål för ett återinplanteringsprojekt och där människor i ett annat land satsat både tid och pengar i projektet. Om även dessa fåglar blev påskjutna skulle det sända eko långt utanför landets gränser.

Nu hjälpte sannolikt den mediala uppståndelsen storkarna. De kunde som redan nämnts lämna Malta igår morse (lördag).

– De nio som har rastat på Malta har nu lämnat ön utan problem. Så bra har det däremot inte gått för två andra vita storkar som landade för att rasta på landets näst största ö Gozo. En har rapporterats dödad och den andra är skadad, säger Nicholas Barbara från BirdLife Malta.

Av de sju skånska storkarna kom fyra från hägn, medan tre kom från bon med friflygande föräldrar från det skånska storkprojektet.

(AW)

Gilla gärna