9 december, 2020

Skogsdebattartikel i Altinget idag

Idag har tidningen Altinget publicerat en debattartikel som BirdLife Sveriges styrelse genom Christer Johansson har skrivit. Artikeln är ett inlägg i debatten kring att Skogsutredningen i dagarna lämnat ett femtiotal förslag till regeringen om hur vi i Sverige bör förvalta vår skog.

 

I den dagliga klimatdebatten förs ofta räddandet av regnskog på tal, med rätta. Skog är en av flera essentiella miljöer för bevarandet av biologisk mångfald och det är viktigt för jordens överlevnad att unika miljöer på Borneo och i Amazonas räddas. Men i den debatten är vi i Sverige ofta väldigt hemmablinda. Vi vet hur landet sträcker sig som ett brett lodrätt grönt bälte på världskartan och ser på TV hur bilreklam visar bilar susande fram genom dramatiska vyer av svensk mustig skog. Men tittar vi närmare under den klorofylltäckta ytan så ser vi en skog med en komplex bild och många hot. Det är hög tid att vi alla inser att vi måste lägga både tid och pengar på att rädd vårt eget amazons, vår svenska naturskog.

 

Med två av vår tids ödesfrågor i fokus; förlusten av biologisk mångfald och mänsklig påverkan på klimatet, har därför Skogsutredningen tagit ett djärvt steg framåt gällande bevarandet av naturskog. Vilket vi på BirdLife Sverige tycker är mycket klokt, inte minst när det kommer till den fjällnära skogen, och för arter som lappmes, tallbit, tretåig hackspett och lavskrika.

 

De föreslagna summorna som ska till för att uppnå målen talar sitt tydliga språk i hur underfinansierad den svenska naturvården varit när det kommer till skydd av skog. Men den investering som behöver göras är en klimatsatsning, ett stort steg i rätt riktning för klimatets skull och ett tydligt exempel för andra länder som står i samma val.

 

BirdLife Sverige anser att förslagen om fjällskogarna bör behandlas skilt från skogsutredningens övriga förslag. Bevarandet av dessa skogar är av internationell betydelse av samma skäl som bevarandet av inre Borneo och Amazonas. Läs artikeln i Altinget här och dela gärna dessa inlägg på sociala medier så att fler får ta del av debatten.

 

Skogsutredningens hela rapport kan du läsa här.
Och passa på att läs vårt inlägg om det oroväckande läget för tallbit och lappmes här.

 

 

Gilla gärna