Slåtteräng vid Roxen gav miljöpris

Linköpings kommuns miljö- och naturvårdsstipendium går i år till bröderna Peter och Göran Carlsson som driver gården Förråd vid Roxens strand. De får priset för deras sätt att sköta ängsmarkerna vid Häradskärret. Området vid södra stranden av Roxen är viktigt för fågellivet och har klassats som riksintresse. Stipendiet är på 10 000 kronor.

Det är alltid roligt att presentera positiva naturvårdsnyheter, och särskilt roligt är det när myndigheter uppmärksammar goda initiativ till förmån för naturen och den biologiska mångfalden. Motiveringen från Linköpings kommun lyder så här:

”Peter och Göran Carlsson har restaurerat och slåttrar årligen delar av kommunens största strandäng, Häradskärret vid Roxens södra strand. Slåtterängen som sköts är 30 hektar och därmed den största som fortfarande slåttras i kommunen.

Häradskärret är klassat som riksintresse för naturvården och betydande ornitologiska värden finns i området. Bröderna sköter också flera ekhagar på gården. Gårdens omfattande naturmarker med ekhagar, kommunens största strandäng och närheten till Roxen samt gårdens välbevarade bebyggelse gör Förråd till en av de vackraste gårdarna i kommunen.

Natur- och besöksvärdena tillhör hög nationell klass på samma nivå som delar av Eklandskapet i Stångådalen och Svartåmynningens naturreservat. Till skillnad från Svartåmynningen är Häradskärret inte utsatt för trafikbuller utan här finns även kvalitén rofylldhet, vilket ofta efterfrågas i vår allt mer urbana livsstil. Området är storslaget och här finns goda förutsättningar att utveckla ny företagsamhet inom besöksnäringen.

Stipendiet kan förhoppningsvis, enligt kommittén, ses som en sporre för de planer bröderna har att fortsätta restaureringen av ytterligare delar av Häradskärret och för den dialog som inletts med kommunen. Syftet med fortsatt restaureringen är dels större ytor slåttrade strandängar i kärret och dels förbättra förutsättningarna för det rörliga friluftslivet med p-plats, infotavla och fågeltorn m.m.”

Från SOF-BirdLifes sida vill vi gratulera bröderna Peter och Göran Karlsson till stipendiet och samtidigt tacka dem för deras insats för naturvården!

(AW)

 

Brun kärrhök är en av de fåglar som regelbundet utnyttjar markerna vid Häradskärret. Foto: John Larsen

Gilla gärna