Slutreplik i skogsdebatt

Lotta Berg, Christer Johansson och Åke Persson svarar i skogsdebatten med slutreplik.

 

Skogsstyrelsen replik på föregående debattartikel finns att läsa här.

BirdLife Sveriges slureplik på Altinget kan du läsa här, men den finns också publicerad här nedan.

 

”Skogsstyrelsen skapar onödig konflikt med miljörörelsen”

SLUTREPLIK. Skogsstyrelsen har ställt sig ensidigt på skogsnäringens sida genom sina ställningstaganden om nyckelbiotoper och contortatall. På så sätt har myndigheten skapat en onödigt konflikt med den samlade miljörörelsen, skriver Lotta Berg, Christer Johansson och Åke Persson, BirdLife Sverige.

 

Lotta Berg, ordförande BirdLife Sverige
Christer Johansson, skogsansvarig Birdlife Sverige
Åke Persson, BirdLife Sveriges ledamot i FSC:s styrelse

 

 

Hermans Sundqvists svar (Altinget 6/9) visar att han tyvärr inte har läst och förstått vår debattartikel, eftersom han fokuserar på att besvara påståenden som vi aldrig fört fram.

 

Skogsstyrelsen urholkar certifieringen
Vi har inte påstått att Skogsstyrelsen styr över certifieringen, men vi påstår att myndigheten med sina beslut medverkar till att urholka den. Låt oss förklara vad vi menar.

 

De rapporter som har beskrivit skogen i nordvästra Sverige anger att andelen skog med ”höga naturvärden” (läs potentiella nyckelbiotoper) är 3–10 gånger högre i nordvästra Sverige än i övriga landet. Detta är bakgrunden till att skogsnäringen tryckt på Skogsstyrelsen och politiker för att i metoden avgränsa minimalt med nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Eftersom FSC-certifieringen inte tillåter avverkning i nyckelbiotoper är man tvungen att konstruera en ny ”nivå”. Resultatet blir ett ohederligt sätt att devalvera ett etablerat kunskapsunderlag som nyckelbiotopinventeringen är, vilket vållat våldsam kritik inom såväl som utanför myndigheten. Detta skapar därmed en osäkerhet kring naturvärdet av de områden som den nya metoden inte avgränsar i nordvästra Sverige, men som når nyckelbiotopstatus i övriga landet, eftersom det bara finns en erkänd nivå inom FSC-systemet. Denna urholkning av systemet menar vi att Skogsstyrelsens ledning bär ansvaret över.

 

Vad gäller contortatall och andra främmande arter kan dessa rimligen inte anses vara lösningen på behovet av icke-fossil energi, eftersom man då löser ett problem men skapar ett nytt och större.

 

Contortan är en brandpräglad art
Våra föreningar har flera mindre skogsägare i våra led och ännu fler som vi i olika projekt samarbetat med. Många av dessa vill inte att contortan sprider sig till deras marker. Har den lilla markägaren ingen talan hos Skogsstyrelsen?

 

Herman Sundqvist ger sken av att ny kunskap förändrat synen på contorta. Sanningen är att den nya kunskapen förskräcker. Contorta sprider sig idag kilometervis från planteringarna och har potential att sprida sig ända upp i fjällbjörkskogen. I Syd- och Mellansveriges mildare klimat skulle den ha ännu högre spridningspotential. Contorta är en brandpräglad art och fler bestånd skulle påtagligt öka brandrisken i skogslandskapet, vilket förskräcker än mer med sommarens bränder i färskt minne.

 

Onödig konflikt med miljörörelsen
Vi konstaterar att Skogsstyrelsens ledning ensidigt ställer sig på skogsnäringens sida i dessa frågor och därigenom skapar onödig konflikt med den samlade miljörörelsen. Herman Sundqvist tror att förslagen ökar möjligheten för en bra balans mellan produktion och miljö. Vårt resonemang ovan visar att han uppenbarligen anser att det råder en obalans mellan miljö och produktion där miljöaspekterna i dag har en för stor tyngd. En märklig – och ytterst beklaglig slutsats då andelen nyckelbiotoper i landet endast utgör cirka två procent av skogsmarken i Sverige.

 

Gilla gärna