Nötskrika. Foto: Göte Gustafsson, Levar

20 januari, 2020

Snart dags för Sveriges största fågelräkning

”Vinterfåglar Inpå Knuten” 31 januari – 3 februari 2020

 

Om snart två veckor drar den stora fågelräkningen ”Vinterfåglar Inpå Knuten” igång. Den genomförs i år för 15:e gången och handlar om att räkna alla fåglar som besöker landets fågelbord och andra fågelmatningar. De senaste åren har ca 20 000 svenska hushåll deltagit i räkningen och rapporterat sina resultat. Det stora antalet till trots, utgör dessa 20 000 bara en liten del av alla de svenska hushåll som matar fåglar varje vinter. Fågelmatning är en folkrörelse och betyder mycket även för oss själva. Fåglarna skänker liv och rörelse åt annars mörka och kanske händelselösa vinterdagar.

 

Alla som har fågelmatningar uppmanas nu att försöka räkna de fåglar som besöker ”de dukade borden” under sista helgen i januari. Uppgifterna rapporteras sedan till BirdLife Sverige (Sveriges Ornitologiska Förening) där en sammanställning görs. Rapporteringen görs bäst via Vinterfåglar inpå knutens hemsida www.vinterfaglar.se men det är också möjligt att rapportera via en gratis-app liksom via post på ett särskilt rapportkort. Notera att rapporteringssidan på internet öppnas först när räkningen startar, den 31 januari.

 

Räkningen inleds fredagen 31 januari och avslutas måndagen 3 februari. Vi förlänger helgen med både fredagen och måndagen så att även förskolor, skolor, arbetsplatser kan medverka.

 

Med ”Vinterfåglar Inpå Knuten”, som denna fågelräkning kallas, får vi in ett stort material med spridning över hela landet. Varje år presenterar vi såväl en nationell topplista som regionala listor. Med undantag för att talgoxen alltid toppar den nationella listan, varierar ordningsföljden mellan fåglarna en hel del, bl.a. på grund av väder och snöförhållanden. Men räkningen har även en mera allvarlig bakgrund. Under de 14 år som räkningen pågått har vi fått nya värdefulla kunskaper om våra vinterfåglar och hur ett förändrat klimat påverkar deras liv.

 

Vi räknar med att återkomma redan söndagen 2 februari med preliminära resultat från årets räkning.

På följande länk finns fria pressbilder på aktuella fåglar att hämta: Fria bilder

 

Frågor besvaras av:

Anders Wirdheim, 070-513 75 76

Staffan Müller, 070-322 23 45

Gilla gärna