18 januari, 2021

Snart dags för Sveriges största fågelräkning

​”Vinterfåglar Inpå Knuten” 29 januari – 1 februari 2021

Om knappt två veckor drar den stora fågelräkningen ”Vinterfåglar Inpå Knuten” igång. Den genomförs i år för 16:e gången och handlar om att räkna alla fåglar som besöker landets fågelbord och andra fågelmatningar. De senaste åren har ca 20 000 svenska hushåll deltagit i räkningen och rapporterat sina resultat. Det stora antalet till trots, utgör dessa 20 000 bara en liten del av alla de svenska hushåll som matar fåglar varje vinter. Fågelmatning är en folkrörelse och betyder mycket även för oss själva. Fåglarna skänker liv och rörelse åt annars mörka och kanske händelselösa vinterdagar.

Alla som har fågelmatningar uppmanas nu att försöka räkna de fåglar som besöker ”de dukade borden” under sista helgen i januari. Uppgifterna rapporteras sedan till BirdLife Sverige (Sveriges Ornitologiska Förening) där en sammanställning görs. Rapporteringen görs bäst via Vinterfåglars hemsida ​www.vinterfaglar.se, men det är också möjligt att rapportera via en gratis-app liksom via post på ett särskilt rapportkort. Notera att rapporteringssidan på internet öppnas först när räkningen startar – 29 januari.

Räkningen inleds fredagen 29 januari och avslutas måndagen 1 februari. Under fredagen och måndagen kan även förskolor, skolor, arbetsplatser medverka. Nytt för i år är att vi anordnar en tävling mellan landets grundskoleklasser om att mata och räkna fåglar: https://birdlife.se/grundskoleelever-inbjudna-till-tavling-i-att-mata-och-rakna-faglar/

Också nytt för i år är att vi ”live-streamar” från fem olika fågelmatningar under lördagens förmiddag. Detta sker i Facebook-gruppen Fåglar Inpå Knuten med drygt 105 000 medlemmar. Vi sänder från Skåne, Göteborg, Stockholm, Dalarna och Norrland.

Med ”Vinterfåglar Inpå Knuten”, som denna fågelräkning kallas, får vi in ett stort material med spridning över hela landet. Varje år presenterar vi såväl en nationell topplista som regionala listor. Med undantag för att talgoxen alltid toppar den nationella listan, varierar ordningsföljden mellan fåglarna en hel del, bl.a. på grund av väder och snöförhållanden. Men räkningen har även en mera allvarlig bakgrund. Under de 15 år som räkningen pågått har vi fått nya värdefulla kunskaper om våra vinterfåglar och hur ett förändrat klimat påverkar deras liv.

Vi räknar med att återkomma redan söndagen 31 januari med preliminära resultat från årets räkning.

På följande länk finns fria pressbilder på aktuella fåglar att hämta: https://birdlife.se/fagelintresse/vinterfaglar-inpa-knuten/fria-bilder-for-vik/

Frågor besvaras av:

Anders Wirdheim, 070-513 75 76

Niklas Aronsson, 073-915 60 99

Gilla gärna