17 juli, 2019

SVA ber allmänheten om hjälp med att hitta döda fåglar

SVA letar efter främmande virus hos fåglar

 

Under senare år har West Nile-virus (WNV) och Usutuvirus (USUV) spridit sig i Europa och så långt norrut som till Tyskland. Virusen har i nya områden orsakat sjukdomsutbrott och dödlighet hos fåglar. Övervakning av döda fåglar är därför ett effektivt sätt att tidigt upptäcka sjukdomen. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ber nu om allmänhetens hjälp med att rapportera in alla döda fåglar som hittas söder om Dalälven.

 

Läs hela artikeln här!

 

 

Gilla gärna