Sveaskog vill avverka värdefull skog i ekopark

Sveaskog har under 2016 aviserat att bolaget, jämfört med tidigare år, vill tredubbla arealen slutavverkad skog i ekoparken Halle-Hunneberg till 50-60 hektar per år. Detta avverkningsmål har nyligen halverats till 30 hektar, vilket är ett steg i rätt riktning men fortfarande otillräckligt. I ett försök att nå samsyn med Sveaskog om behovet att inte avverka särskilt skyddsvärd skog har nu BirdLife Sverige, Västergötlands Ornitologiska, Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg, Ekoturismföreningen och Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB skickat en skrivelse till Sveaskog med begäran om samråd/diskussion kring ekoparkens framtid.

Skrivelsen kan laddas ner här (Pdf 0,3 MB).

Gilla gärna