Svenska fågelstationer möts i Kalmar

Nu i helgen pågår en nationell fågelstationskonferens i Kalmar. Konferensen är ett samarrangemang mellan Falsterbo- och Ottenby fågelstationer samt SOF-BirdLife. Drygt 25 representanter från 15 av landets fågelstationer har samlats för att under två dagar dryfta gemensamma frågor kring ringmärkning, inventeringar, publik verksamhet, bemanningsfrågor och annat som är av intresse för fågelstationerna.

De olika fågelstationerna skiljer sig åt en hel del vad gäller storlek, inriktning, ekonomiska förutsättningar m.m., men samtidigt har man mycket gemensamt. Denna konferens är verkligen en bra möjlighet att hitta förutsättningar för gemensamma projekt, att lära av varandra och knyta nya kontakter! En förteckning över Sveriges fågelstationer hittar man förresten på https://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/forskning/sveriges-fagelstationer/

(Lotta Berg)

 

Våren har kommit till Kalmarsund, och några smärre ejderflockar hälsade deltagarna välkomna.

Gilla gärna