Soffkryss efter nästan 15 år

När SOF-BirdLifes raritetskommitté (Rk) hade sitt vårmöte förra helgen beslöt man att ”uppgradera” fyndet av en spetsstjärtad duva i Sörmland i juni 2001 till kategori A. Fyndet var tidigare placerat i kategori D (som förmodad rymling), men nu anser Rk att det är troligare att duvan kommit hit på egen hand, och att eventuell fartygsassistans inte är något hinder för att en fågel placeras i kategori A. Detta innebär att alla de som såg den aktuella duvan kan sätta sig ner och rita in ett så kallat soffkryss i sina listor!

De som däremot ritat in alpkajan i Halmstad i sina listor får ta fram suddgummit. I det fallet anser Rk att ”Det råder inga tvivel om arttillhörigheten, men för att kunna kategorisera fyndet behöver Rk sammanställa information om fynd utanför alpina miljöer och om artens status i fångenskap. Alpkaja figurerar i burfågelsammanhang, om än sällan.” På en engelsk burfågelsajt har man hittat en annons där alpkajor säljs för 1600 £ per par (vilket väl motsvarar runt 20000 svenska kronor).

Även fyndet av helig ibis i Ystad i december förra året var uppe till diskussion när det gällde kategorisering. I det fallet kommer svenska och danska Rk att tillsammans försöka bilda sig en uppfattning om artens status som frihäckande i Europa för att få ett väl underbyggt beslut. Arten har etablerat sig på vissa håll i Europa, främst i Frankrike, efter att ha rymt eller släppts ut från fågelparker.

Raritetskommittén beslöt också att tills vidare bordlägga alla rapporter om amerikanska sjöorrar och varfåglar av rasen homeyeri. I båda fallen pågår omgranskningar av äldre fynd och i varfåglarnas fall är variationen inom olika raser inte tillräckligt kartlagd.

Raritetskommitténs nyhetsbrev Rk-nytt finns att ladda ner här: https://birdlife.se/rk

(AW)

Gilla gärna