Tillbaka från de (ut)döda

Under 75 år hade ingen ornitolog sett in i dess blå ögon. Därför antogs blåögd markduva (Blue-eyed Ground-dove, Columbina cyanopis) vara utdöd. Men nu har arten återupptäckts i Minas Gerais i sydvästra Brasilien. Nyheten presenterades i förra veckan vid Brazilian Birdwatching Festival och väckte naturligtvis berättigad uppståndelse.

Under en presentation vid festivalen med titeln ”Species X” spelade ornitologen Rafael Bessa upp artens läte för publiken och visade därefter även en film med blåögda markduvor.

– När han visade filmen blev det närmast uppståndelse i publiken, och det följdes av applåder som inte ville sluta. Det var starka känslor, säger Pedro Develey från SAVE Brazil (BirdLife i Brasilien) till BirdLife International.

De starka reaktionerna kan förklaras med att blåögd markduva tidigare enbart var känd från en handfull äldre uppstoppade fåglar på museum och några obekräftade fältobservationer. Rafael Bessa kan sägas ha återbördat arten från de döda till de levande.

Återupptäckten började med att Bessa under en expedition på den brasilianska cerradon (savannen) hörde ett okänt läte. Dagen därpå återvände han till platsen och kunde spela in lätet. När han därefter spelade upp det, kom en duva flygande och landade i en blommande buske.

– Jag fotograferade fågeln, och när jag studerade bilderna noggrant, insåg jag att det var något mycket ovanligt. Mina ben började skaka, säger Rafael Bessa till den brasilianska tidningen Estadão.

Noggrannare undersökningar i samma område har senare resulterat i att man dokumenterat minst tolv olika individer. Man har också påbörjat ett arbete för att ge området ett varaktigt skydd.

Den brasilianska cerradon har varit föremål för ett enormt tryck de senaste årtiondena. Enligt Cornell Lab of Ornithology i USA och BirdLife International har två tredjedelar av cerradon påverkats kraftigt av mänskliga aktiviteter sedan 1993 genom bland annat uppodling, bränning och bete. Senare tiders studier har också visat att cerradon inte är någon enhetlig biotop, tvärtom består den av en mängd olika ekosystem. Det innebär att en art som blåögd markduva kan vara specialiserad till en viss typ av micro-habitat enligt de brasilianska forskarna.

(AW)

Källa: BirdLife International

Gilla gärna