34 gåsgamar över norra Jylland!

”Har ni druckit?” var en av de sarkastiska kommentarer som mötte de båda danska fågelskådarna Lars Nielsen och Carsten Bohn Søndergaard när de härom dagen rapporterade att de sett en flock med inte mindre än 34 gåsgamar nära Lindenborg i Nordjylland. Det var en minst sagt spektakulär syn och inte blev det sämre strax efteråt när 28 av gamarna länge låg och cirklade mitt över staden Ålborgs centrum. Men även om det bara är cirka 15 mil mellan Ålborg och Varberg, kan nog inte vi i Sverige hoppas på att gamarna finner vägen hit. Det ligger nämligen ett mer än 10 mil brett havsområde emellan – och gamar gillar inte att flyga över hav.

Det danska fyndet ska ses i ljuset av att det tidigare endast har setts sex gåsgamar i landet, men kanske var det ändå inte helt oväntat. Under senare år har det nämligen setts flockar med gåsgamar i bland annat Holland och Belgien. I Holland har man kunnat läsa av ringmärkta fåglar, och det har visat sig att dessa härstammat från såväl Pyrenéerna som Italien.

Det har spekulerats i orsaken till att gåsgamar har börjat röra sig på detta vis i Europa. En teori är att det har att göra med att EU 2002 beslöt att döda kreatur inte längre skulle få ligga kvar i naturen (på grund av galnako-sjukan). Det innebar ett kraftigt minskat födoutbud för gamarna på Iberiska halvön, där det största beståndet finns, vilket i sin tur innebar att de började ströva vida omkring. Bland annat sågs det 2007 närmare 200 gåsgamar i Belgien, 140 i Holland och 80 i Schweiz.

Senare har EU åter ändrat på regelverket till gamarnas fromma, men gåsgamarna fortsätter att ströva runt. Därför ska kanske orsaken till dessa strövtåg snarare ses som en följd av att det gått väldigt bra för arten i södra Europa. I Spanien har beståndet ökat från några få tusen par på 1980-talet till cirka 17 500 par idag!

För att vi i Sverige ska få uppleva något liknande krävs det förmodligen att en flock gamar finner vägen från Jylland över de danska öarna Fyn och Själland till Skåne. Gåsgamar är mycket beroende av termik för att förflytta sig och flyger ogärna över större havsområden (där det inte bildas någon termik). Det ska dock sägas att det årligen flyttar flera tusen gåsgamar över Gibraltar sund mellan Europa och Afrika. Men trots att sundet ”bara” är cirka 14 km brett på det smalaste stället, ser man årligen gåsgamar som inte klarar passagen utan hamnar i havet och drunknar.

(AW)

Källa: Dansk Ornitologisk Forening – https://pandion.dof.dk/artikel/34-gåsegribbe-over-nordjylland

Gilla gärna