Skärpt straff för finsk äggsamlare

En 31-årig äggsamlare från Närpes i Finland har fått sitt straff skärpt i hovrätten som också beslutat att hans äggsamling ska förverkas. Polisen kom mannen på spåren efter tips från Sverige – den finske mannen hade haft täta kontakter med de tre svenska äggsamlare som dömdes för något år sedan. Domen i hovrätten är villkorligt fängelse i ett år och fyra månader.

När mannen avslöjades hade han närmare 10 000 ägg i sin samling och dessutom ett stort antal uppstoppade och djupfrysta fåglar, varav många fridlysta.

Både den dömde mannen och åklagaren hade överklagat tingsrättens dom som föll i februari förra året. I tingsrätten dömdes mannen till ett års fängelse villkorligt för flera fall av naturskyddsbrott samt att betala 250 000 euro i skadestånd.

I domen från hovrätten sägs att mannen gjort sig skyldig till ett enda fortgående brott som innefattar både naturskyddsbrott och naturskyddsförseelser. Helheten anses vara allvarlig eftersom äggen samlats in under flera års tid och även på naturskyddade områden. Hovrätten anser vidare att mannen varit medveten om att verksamheten varit olaglig och vilken påverkan den har på fågelbestånden.

Hovrätten i Finland konstaterar också att det finns en svart marknad för fåglar och fågelägg. Priset på sällsynta exemplar kan vara högt och utredningar visar att mannen idkat kommersiell byteshandel med fågelägg. Eftersom hovrätten anser att det finns risk för att äggen och etiketterna med information om var de tagits kan användas för att begå nya brott, förverkas äggsamlingen, uppstoppade och nedfrysta fåglar samt etiketterna till staten.

(AW)

Källa: https://svenska.yle.fi/artikel/2016/07/01/skarpt-staff-aggsamlaren-i-narpes

Gilla gärna