Oväntat fynd av extremt sällsynt ara

För 16 år sedan, år 2000, gjordes den senaste observationen av en spixara i naturen. Därefter har arten enbart funnits i fångenskap, och man uppskattar att det är omkring 130 individer som finns i aviarier och burar runt om i världen. Därför kom det som en stor överraskning när det den 18–19 juni sågs och filmades en spixara i Caatinga-området i nordöstra Brasilien. Ingen vet varifrån denna fågel kom, men observationen ger ett visst hopp om att det ska gå att få tillbaka denna stora och gråblå ara i dess naturliga hemvist.

Sedan början av 2000-talet har BirdLife International och SAVE Brazil (den nationella BirdLife-partnern) betraktat spixara som sannolikt utdöd i naturen. Den senaste observationen av en vild fågel gjordes som nämnts år 2000. Anledningarna till att arten hamnade i detta prekära läge var främst två: illegal fångst för den internationella burfågelhandeln och habitatförluster.

Den aktuella fågeln sågs först den 18 juni av en bonde vid staden Curaçá i det torra Caatinga-området. Morgonen därpå lyckades två av hans grannar åter få syn på fågeln och dessutom få en kort filmsekvens med sin mobilkamera. Denna sekvens visar att det verkligen är en spixara, och fyndet har väckt stor begeistring i Curaçá. Människorna i staden är nämligen mycket stolta över fågeln som blivit en symbol för deras stad. Numera är man också, tack vare ett målmedvetet arbete från SAVE Brazil, mycket angelägna om att spixaran ska åtnjuta största möjliga skydd om den återkommer till trakten.

Varifrån den aktuella fågeln kommit är oklart, men man tror att den släppts ut av någon som haft den illegalt i bur. Att arten skulle ha fortlevt i det vilda i detta område anses inte troligt eftersom naturvårdare ofta varit i trakten. Man betonar dock att området är mycket stort och att vissa delar är svårtillgängliga.

Det finns planer på att försöka återutplantera spixara i området, men innan dess måste man se till att det finns tillräckligt med lämplig miljö för arten. Sedan ett par år pågår arbete med att skydda ett 44 000 hektar stort område i närheten av staden Curaçá.

Mera om fyndet och en kort filmsnutt med spixaran finns här:

https://www.birdlife.org/americas/news/spix’s-macaw-reappears-brazil

(AW)

Gilla gärna