SOF-BirdLife söker dig som är lärare!

Det är inte enkelt att hitta kanaler för att fånga och intressera barn och ungdom för naturen i sig och naturvårdsfrågor. Det är något som SOF-BirdLife erfarit. Vår förening tror att en väg är att gå via interaktiv datoranvändning och skolan. Därför har föreningen inlett ett samarbete med ett dataföretag med utvecklingskapacitet och en av våra största läromedelsdistributörer. Tillsammans utvecklar vi ett digitalt läromedel i syfte att engagera och utbilda elever i biologisk mångfald. Biodiversitetsdagen.se innehåller ett rapportverktyg anpassat för barn och ungdomar, identifieringshjälp, vänskapliga tävlingar, flippade klassrum, inspirationsmaterial, mm.

Nu önskar vi verkligen komma i kontakt med lärare (förskola-gymnasium), i eller utanför vår medlemskår, som på olika sätt kan tänka sig att vara ambassadörer för Biodiversitetsdagen, delta i testgrupper eller allmänt vara referenspersoner i vidareutvecklingen av produkten.

Om du är intresserad att hjälpa till att fånga upp barn och ungas naturintresse eller bara har frågor kontakta oss då på info@biodiversitetsdagen.se.

Gilla gärna