Alpkaja – mycket oväntat förstafynd i Sverige

Idag på förmiddagen hittades en alpkaja i en koloniträdgård i Halmstad. Det är första fyndet i Sverige och enbart det andra i Europa norr om Alperna (se dock nedan). Tillsammans med kajor och gråsparvar besökte fågeln en fågelmatning, och det var trädgårdsinnehavaren som fattade misstankar om att det inte var en vanlig kråkfågel hon hade på besök. Frågan är emellertid om fyndet kommer att godkännas som en spontant uppträdande fågel. Det är i skrivande stund oklart om den kan förekomma som burfågel någonstans.

Alpkajan är en höghöjdsart som närmast förekommer i Alperna. Många har säkert stiftat bekantskap med den på högt liggande skidorter (i regel på över 1500 meters höjd). Där kan man ha den som sällskap vid fikabord utomhus, och alpkajan uppträder ofta mycket orädd, den är snarare tilltagsen när den snappar åt sig godbitar från borden.

Alpkajan är stationär och flyttar sig normalt endast i höjdled i samband med hårt väder. Vid sådana tillfällen kan den uppträda även på lägre höjd, men fortfarande i bergstrakter. Det är därför inte underligt att den är extremt sällsynt utanför större bergsområden. Det enda nordeuropeiska fyndet före dagens är från 4 november 2008 då en äldre individ sågs vid Amsterdamse bos i Holland (www.tarsiger.com). Detta fynd nämns dock inte i rapporterna från den holländska motsvarigheten till vår raritetskommitté.

Frågan är då om den kan ha kommit till Sverige för egen maskin eller om den istället har rymt från en bur någonstans. Vi har försökt reda ut om den över huvud taget förekommer som burfågel, men inte hittat några sådana exempel. Det kan naturligtvis ändå vara fallet, men i så fall bör det vara ovanligt. Däremot finns några individer i zoologiska trädgårdar som specialiserat sig på europeiska arter (bland annat i Estland och Tyskland).

Den aktuella fågeln har en fräsch fjäderdräkt utan något påtagligt slitage, och den är inte heller ringmärkt. Det är av allt att döma en äldre individ (kläckt 2014 eller tidigare) och inte en årsunge. Omsider lär det bli Raritetskommittén som får ta ställning till om alpkajan ska betraktas som spontan eller ej.

(AW)

 

Alpkajan är förhållandevis både långvingad och långstjärtad. Bilden från Dolomiterna i norra Italien. Foto: Anders Wirdheim

Gilla gärna