Skedstorksrekord i Danmark

Trots dåligt väder, och trots att många andra fågelarter misslyckas med sina häckningar, är det på väg att bli ett nytt rekordår för skedstorken i Danmark. Inte mindre än 254 häckande par på åtta olika platser beräknas få mellan 500 och 600 ungar på vingarna denna säsong!

Den största danska kolonin med 108 par finns vid Høje Sande i Ringkøbing Fjord i sydvästra Jylland. Men det finns lika många par (108) i fyra kolonier runt Limfjorden på norra Jylland. I en av dessa kolonier, Nibe-Gjøl Bredning väster om Ålborg, har fåglarna misslyckats i år på grund av predation från räv, men i de övriga ser det bättre ut.

Skedstorken anses vara en av de arter som gynnats av de senaste årtiondenas klimatförändringar. Från och till har den funnits som häckfågel i Danmark sedan länge, men under 1900-talet hade den svårt att få ordentligt fotfäste. Nu verkar den vara väl etablerad, och antalet par ökar stadigt. En bidragande orsak till ökningen är sannolikt också minskad jakt längs flyttvägarna och i vinterkvarteren.

Frågan är om och i så fall när några individer ska ta steget över Kattegatt och etablera sig som häckfåglar i Sverige? Det är kanske inte så troligt eftersom det i västra Sverige är ont om lämpliga häckningsområden, möjligen med undantag av Getterön utanför Varberg.

(AW)

Gilla gärna