Ännu ett fall med giftdödade rovfåglar i Danmark

Tidigare i år hittades en ormvråk, en fjällvråk och en röd glada döda i utkanten av ett skogsområde söder om Nykøbing på Falster i Danmark. Nu visar en analys av fågelkropparna att dödsorsaken för alla tre är att de fått i sig det mycket giftiga ämnet carbofuran. Detta ämne är förbjudet inom EU sedan 2008, men används illegalt för att döda just rovfåglar och fyrfota rovdjur genom att åtlar preparerats med giftet.

– Förmodligen är giftet utlagt mycket nära platsen där de tre rovfåglarna påträffades. Carbofuran verkar mycket snabbt, så rovfåglarna kan inte ha flugit långt från den plats där de åt av giftet. Carbofuran är också mycket giftigt för människor, så vi hoppas att polisen snart ska hitta dem som fortfarande använder det förbjudna giftet, säger Knud Flensted i Dansk Ornitologisk Forening. Föreningen har polisanmält händelsen.

De döda fåglarna samlades in och sändes till DTU Veterinærinstituttet för analys. Denna visade att alla tre fåglarna hade mycket höga halter av carbofuran i matstrupen och krävan.

Fallet är bara ett av flera där carbofuran använts för att döda rovfåglar i Danmark under senare år. Under sensommaren i fjol påträffades en tornfalkfamilj död på nordöstra Lolland. Analysen av de döda fåglarna visade att de dött av carbofuran. Sedan 2010 har fyra havsörnar och en kungsörn dött sedan de ätit av carbofuranförgiftade åtlar. Ytterligare två röda glador har dött på samma vis de allra senaste åren.

Även i Sverige har vi haft fall med carbofuranförgiftade rovfåglar, men här har det handlat om pilgrimsfalkar. De flesta individerna i en falkfamilj i Kristianstad dödades sommaren 2012 sedan de ätit av en carbofuranpreparerad tamduva. Samma öde mötte en pilgrimsfalkhona vid Hovs hallar i Skåne tidigt på våren 2015.

(AW)

Not:

Carbofuran användes tidigare som insektsgift men förbjöds i Danmark 2007 och inom hela EU 2008 sedan ämnet visat sig vara mycket giftigt även för andra organismer, inklusive människan.

Gilla gärna