2 maj, 2019

Äntligen är vi igång – Afrika tur- och retur!

Skräntärnan (Hydroprogne caspia) och den östliga silltruten (Laurus fuscus fuscus) är två karaktäristiska arter för Östersjön. Båda arterna häckar i Östersjön och gör en långresa till Afrika för övervintring. Samtidigt är båda arterna rödlistade sedan populationerna drastiskt minskat sedan slutet av 70-talet. 

Med finansiering från Postkodstiftelsen drar vi nu igång detta tvååriga projekt som kommer att pågå fram till slutet av 2020. ”Afrika tur- och retur” är ett naturvårdsprojekt som övergripande gynnar Östersjön, men där tyngdpunkten ligger på de skyddsvärda fågelarterna skräntärna och silltrut. Både skräntärnan och den östliga underarten av silltrut häckar runt Östersjön, och båda är långväga flyttfåglar. När dagarna blir kortare migrerar båda arterna i första hand till Afrika. Silltruten beger sig främst mot Östafrika, medan majoriteten av skräntärnorna på sin färd mot de tropiska delarna av Västafrika korsar Sahara.

En stor anledning till att vi valt att fokusera på dessa arter är att de är sk. paraplyarter – de har breda krav på sin miljö. När dessa arter värnas bevaras därför även flera andra arter och kan ge oss indikationer på Östersjöns hälsotillstånd.

Vårt mål med projektet är att väcka allmänhetens intresse och höja kunskapsnivån om dessa fantastiska långflyttare, samtidigt som vi vill lyfta problematiken kring Östersjön. Vi har ett samarbete med biologiska institutionen vid Lunds Universitet för analys av data från GPS-loggers för att kartlägga fåglarnas migrationsrutter. Projektet anknyter på ett tydligt sätt till FN:s globala mål för hållbar utveckling där vi; (14) förvaltar och skyddar marina och kustnära ekosystem, (15) skyddar, återställer och driver frågan om ett hållbart nyttjande av land- och sötvattenekosystem och (17) fokuserar på att genom internationella partnerskap stärka samarbetet kring vetenskap och global hållbar utveckling. På sikt vill vi bygga upp ett internationellt nätverk för naturvårdsinsatser för dessa arter, samt kommunicera resultat och analyser till myndigheter och beslutsfattare. Genom att arbeta med silltrut och skräntärna som ambassadörsarter för Östersjön hoppas vi på BirdLife Sverige att tillbakagången av arterna stoppas och att vi också kan få tydliga svar på varför dessa fåglar minskar i antal. På samma gång bidrar vi till det viktiga arbetet med att bevara och rehabilitera Östersjön. Vi riktar ett stort tack till Postkodstiftelsen som möjliggjort detta spännande och viktiga projekt!

Projektledare för Afrika tur- och- retur är Mia Ericsson. Hon är biolog och har forskarbakgrund om djurs beteende. Hon kommer senast från arbete som universitetslektor på Linnéuniversitetet. Inom projektet arbetar också Sofia Almkvist som fältassistent. Hon är biolog med erfarenhet av naturvård. Hon har ett nära samarbete med Ulrik Lötberg som har mångårig erfarenhet av fältarbete och inventering av skräntärnor och silltrut på ideell basis.

 

Har du frågor om projektet? Kontakta Mia Ericsson

 

 

Gilla gärna