Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

Med den närmast mördande konkurrensen som råder på den europeiska fågelboksmarknaden känns tiden då fältlitteratur saknades väldigt avlägsen för oss. Men så är det inte överallt. Som exempel kan nämnas att på de två resor som BirdLife Sveriges resebyrå AviFauna genomfört till Bolivia (2009 och 2012) har vi fått hålla till godo med fälthandböcker från grannländerna, med uppenbara brister vad gäller bolivianska förhållanden. Avsaknaden av en fågelbok inverkar negativt på både det inhemska engagemanget för fågelfaunan och intresset från utländska skådare att besöka landet, vilket innebär betydligt mindre ekonomiska medel till fågelskydd. Att producera en heltäckande fågelbok är således en mycket stor angelägenhet för varje land, men av uppenbara skäl varierar komplexiteten avsevärt mellan länder. För en nation som Bolivia, med nästan två och en halv gånger större landyta än Sverige (säkert tio gånger större om man skulle platta ut det!) och lika många gånger fler fågelarter, görs ingen fågelbok i en handvändning. Men nu har den äntligen kommit!

En anledning till att vi är extra glada och stolta över Birds of Bolivia är att AviFauna varit en viktig ekonomisk aktör under produktionen av boken. I två omgångar har det sammanlagda bidraget om 10 000 $ möjliggjort färdigställande av planscher och tryckning av den första (engelska) upplagan. Vi vill gärna framhålla att dessa pengar kommer från AviFaunas fågelskyddsfond, som byggs upp genom den ”avgift” (150 kr/vecka) som varje AviFauna-deltagare erlägger. Avifaunas resenärer tackas härmed å det varmaste!

På grund av dyra transportkostnader har de hittills 1 300 exemplaren förbehållits de amerikanska kontinenterna, men enligt plan kommer nästa omgång att tryckas i Storbritannien under våren, varefter Naturbokhandeln räknar med att kunna tillhandahålla boken för sina kunder. För den nyfikne finns dock redan nu ett visningsexemplar man kan kika i.

Som kuriosa kring produktionen av Birds of Bolivia kan nämnas att de två fågelguider, Héctor Slongo och Julián Quillen Vidoz, som ledsagade AviFauna under 2012 års resa (samt flera gånger i Argentina), finns bland de fågelkonstnärer som målat planscherna i boken. Det kanske mest imponerande är att ingen av dem hade några sådana erfarenheter sedan tidigare. Hur kan det komma sig att de ändå anlitades för jobbet? Jo, det föll sig så att de i ett tidigt stadium fick se några skisser till boken. Med sina kritiska skådarögon ansåg de att planscherna kunde göras bättre, men nöjde sig inte med det utan bestämde sig för att de borde kunna göra det själva. Sagt och gjort, efter lite självstudier och tips från konstnärsvänner satte Héctor och Julián igång – och resultatet är imponerande (se nedan)! Det kan också nämnas att en av de andra konstnärerna, Carl Christian Tofte, tidvis bor i Skåne.

Lite bakgrundsfakta om Bolivias fågelfauna: Med 1 435 registrerade fågelarter är Bolivia världens sjätte artrikaste land (efter Colombia, Peru, Brasilien, Indonesien och Ecuador). Till skillnad från de fem som ligger före saknar Bolivia havskust, en i sammanhanget betydande omständighet. Rikedomen förklaras istället av landets läge mellan tropiskt och subtropiskt klimat, flera olika ekoregioner samt biotoper som spänner från Amazonas och Pantanal till några av Andernas högsta toppar. Världens längsta bergskedja når här sin maximala bredd (ca 60 mil) och de flesta av oss tänker nog på Bolivia som ett bergsland. Men faktum är att nästan två tredjedelar av Bolivia är lågland. 18 endemiska fågelarter samt ytterligare 13 ”nära-endemer” kan tyckas få, men förklaras av att många andra delas med främst Peru och/eller Argentina. Noterbart är att Bolivia hyser 12 arter arapapegojor, mer än något annat land i världen.

Gilla gärna