Årets första fågelungar?

I början av året brukar tidningarna fyllas av reportage om ”Årets första gotlänning”, göteborgare, norrbottning, värmlänning och så vidare. Här kan vi presentera vad vi tror är årets första fågelungar – en kull gräsänder fotograferade i centrala Malmö idag (11 januari)!

Det är inte första gången som det påträffats en nyligen kläckt gräsandskull i januari – det har även hänt under andra milda vintrar på senare år. Det är inte heller enbart gräsänder som kan ha ungar så här tidigt. Även ringduvor och, framför allt, tamduvor kan ha ungar i boet vid denna tid på året. Förmodligen är orsaken till dessa tidiga häckningar påverkan från artificiellt ljus, kombinerat med milt väder.

Men det finns också fågelarter som helt naturligt kläcker sina ägg tidigt. Det gäller framför allt korsnäbbar, men även kattugglor kan vara mycket tidiga. I korsnäbbarnas fall är det en anpassning till när tall- och grankottar börjar mogna, medan det i kattugglornas fall i regel finns en urban koppling: Inne i samhällen finns det ofta god tillgång på gnagare året om. Det är också nästan undantagslöst kattugglor i stadsparker och andra planteringar som rapporteras som tidigt häckande.

Med tanke på den köldknäpp som meteorologerna förutspår senare i veckan ser utsikterna inte särskilt ljusa ut för den tidiga gräsandskullen i Malmö.

(AW)

Gilla gärna