Film avslöjar berguvars matsedel

Att forskning och publik fågel-TV kan gå hand i hand visas av ett danskt exempel. Med hjälp av en kamera som sänt film dygnet runt har man kunnat kartlägga ett berguvpars födovanor. Kameran var monterad nära uvarnas bo och följde livet i boet under hela häckningscykeln. Sändningarna var uppskattade av en stor publik, men de kunde alltså även användas till att analysera vilka bytesdjur som uvarna kom med till ungarna.

Filmsekvenser som samlats in under totalt 44 dagar och 49 nätter analyserades av forskare. Det visade sig att 37 procent av bytesdjuren utgjordes av fåglar, medan 63 procent var däggdjur. Merparten av bytena (nio av tio) levererades till boet under dygnets mörka timmar. Brun råtta och igelkott var de vanligaste bytena nattetid.

Traditionellt har ugglors födovanor belysts genom att man analyserat spybollar. Det är en tidsödande process, medan analysen av filmsekvenserna går relativt fort att göra. Trots det är den danska undersökningen en av de allra första där man fullt ut använt denna metod.

Mera om undersökningen finns på Dansk Ornitologisk Forenings hemsida, där det också finns länkar till filmsekvenser från uvarnas bo:

https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1419

(AW)

Gilla gärna