Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

I veckan landar årets sista nummer av Vår Fågelvärld. Det är som vanligt en späckad tidskrift med massor att upptäcka som väntar. Läs till exempel om vilka slutsatser vi har dragit av elva års Vinterfåglar inpå Knuten, till exempel att koltrastens utbredning blir allt mer nordlig, och att grönfinken drabbats hårt av sjukdomen gulknopp.

Torgny Nordin tar oss med till Östersjöns ensliga utpost – Gotska Sandön, med sina stränder och skogar. Naturligtvis grottar vi ned oss i tidernas bästa raritetshöst. Magnus Ullman analyserar det makalösa inflödet av ovanliga fåglar, krönt av en tundrasparv i Skåne, i mitten av november.

Detta är bara ett axplock, bland allt julgodis! Mycket nöje! Redaktionen passar samtidigt på att hälsa alla en god jul och ett gott nytt år! Vi hoppas också att ni vill stanna med oss även nästa år, och betala medlemsavgiften till BirdLife Sverige 2017. Det betyder mycket för fågelskyddet. Om du inte redan är det kan du bli medlem här.

Gilla gärna