Artskyddsförordningen och tjädern

På senare tid har implementeringen av Artskyddsförordningen i skogsbruket fått allt mer uppmärksamhet. Med all rätt får man säga, med tanke på att så egentligen skulle ha skett redan vid Sveriges EU-inträde. Nu pågår i alla fall ett arbete som går ut på att Skogsstyrelsen ska samråda med respektive länsstyrelse för att avverkningar inte ska drabba särskilt skyddsvärda arter. Framgången förefaller än så länge vara begränsad, men vi hoppas att fungerande rutiner framkommer så småningom.

En av de arter som vållar huvudbry är tjädern, en fortfarande talrik art på nationell nivå, men som framförallt i södra Sverige verkar vara på tillbakagång — åtminstone om man ser till att antalet större spelplatser (minst fem tuppar) minskat dramatiskt.

För att belysa problematiken och diskutera den med berörda intressenter inbjuder Skogssällskapet till en exkursion till en tjäderspelplats utanför Göteborg den 13 september 2017. Medverkar gör bland andra Christer Johansson, styrelseledamot i BirdLife Sverige med ansvar för skogsfrågor.

Mer information samt anmälningsformulär finns på Skogssällskapets webbsida.

 

Foto: Svante Joelsson

Gilla gärna