Båda riporna och 80 andra fågelarter på ny norsk rödlista

Både dalripa och fjällripa samt flera andra fjällfåglar återfinns nu för första gången på den norska rödlistan. En ny lista presenterades igår (18 november) av norska Artsdatabanken. Förutom fjällfåglarna har sjöfåglar och vadare det tufft i vårt västra grannland.

Dalripan och fjällripan placeras i kategorin nära hotad (NT), vilket även gäller alfågel, gök, blåhake och sävsparv. Lappsparven, som minskat med 85 procent på Hardangervidda från 1980 till 2010, går direkt in som sårbar (VU). En annan fjällfågel som får sin hotstatus uppgraderad är blå kärrhök som flyttas från sårbar till starkt hotad (EN). Den nästan enda ljusglimten vad gäller fjällfåglar är att myrsnäppan lämnar rödlistan.

Orsaken till fjällfåglarnas problem är inte klarlagts, men det anses allmänt att de missgynnas av klimatförändringar.

När det gäller sjöfåglar har sillgrisslan sedan tidigare funnits i kategorin akut hotad (CR) på grund av en kraftig beståndsnedgång under senare tid. Även tretåig mås har minskat markant och finns sedan tidigare på listan som starkt hotad (EN). I den kategorin får den nu sällskap av stormfågel, fisktärna, spetsbergsgrissla och tordmule, som alla får sin hotstatus uppgraderad. Vidare gör ejdern entré på den norska rödlistan som nära hotad (NT).

Bland vadarfåglarna får rödspoven sällskap i kategorin starkt hotad (EN) av både tofsvipa och brushane. Båda har minskat kraftigt, i tofsvipans fall med mellan 50 och 80 procent sedan 1999! Storspoven flyttas från nära hotad (NT) till sårbar (VU) eftersom det finns indikationer på en sentida minskning med 45 procent av det norska beståndet.

Sammantaget har den norska rödlistan blivit längre – den omfattar nu 82 arter jämfört med 77 i den förra versionen. Flera arter lämnar rödlistan, förutom myrsnäppa är det storlom, drillsnäppa, nattskärra, tornseglare, törnskata, varfågel, hämpling och tallbit. Anledningen till att dessa inte längre är rödlistade är en ökning av beståndet för tre arter och bättre kunskap om beståndet för de övriga.

I en kommentar till den nya rödlistan säger Norsk Ornitologisk Forenings (NOF) generalsekreterare Kjetil Aa. Solbakken:

– NOF accepterar en hållbar jakt på arter med jakttradition i Norge och där jaktbytet används som mat. Det är ett uttag som kan försvaras. Däremot finns det inget försvar för allmän jakt på arter som befinner sig i tydlig tillbakagång. Jakt på hotade arter kan inte accepteras. Sådan jakt är inte hållbar. Hela fem arter som är jaktbara i Norge finns nu på rödlistan. Det gäller alfågel, sjöorre, ejder, dalripa och fjällripa. Alla återfinns i kategorin nära hotad. För både dalripa och fjällripa är det uppenbart att jakten står för en betydande del av dödligheten, något som också visats genom forskning. Till detta kommer negativa effekter på bestånden av klimatförändringar. Grunden för den traditionella norska ripjakten måste därmed anses ha försvunnit i takt med att ripbestånden har mer än halverats de senaste tio åren. Tiden är nu mogen för att göra ripjakten hållbar, så att bestånden kan återhämta sig. Omfattande fredning är på sin plats.

(AW)

Gilla gärna