31 december, 2019

BirdLife Sverige önskar Gott Nytt År!

Den 16 januari 2020 är det 75 år sedan Sveriges Ornitologiska Förening bildades. Detta jubileum kommer vi att uppmärksamma på många sätt det kommande året. I varje nummer av Vår Fågelvärld blir det tillbakablickar på olika delar av det som idag är BirdLife Sveriges verksamhet, och det blir också temat för årsstämmans seminarium. Men vi ska inte enbart blicka bakåt under det kommande året utan även se framåt. Världen runt om oss kan komma att förändras markant på grund av ett ändrat klimat. Vad innebär det för fågellivet och naturen i övrigt, och vilka utmaningar kommer vi att ställas inför?
 
När det nya decenniet nu inleds är det ovanligt fågelrikt i markerna och mycket att sätta tänderna i för oss fågelälskare. Bergfinkar i miljoner i norra Skåne, ovanligt många övervintrande trastar och rödhakar och så är vi mitt uppe i en tallbitsinvasion av sällan skådat slag. Under vårt 75:e år driver BirdLife Sverige två rikstäckande inventeringar där landets berguvar och backsvalor ska räknas. Men först ut av föreningens aktiviteter är Vinterfåglar inpå Knuten som anordnas med start 31 januari! Dags att fylla på fågelrestaurangen med andra ord, vi hoppas du är med oss och räknar fåglarna.
 
Efter Vinterfåglar inpå knuten är det inte alltför långt tills våren kommer då gamla välbekanta arter känns som nya och vårfåglarna så småningom återvänder. Nya fågelungar kommer att kläckas, liksom nya idéer kring hur vi som förening ska kunna utvecklas för att göra ännu mer nytta för både fåglar och fågelskådare. Vi hoppas att många av er vill vara med oss även under året som kommer!
 
Lotta Berg, ordförande i BirdLife Sverige
Niklas Aronsson, redaktör Vår Fågelvärld
Anders Wirdheim, fristående journalist
Foto på gråsiska: Göte Gustafsson
Gilla gärna